Title:

"<<U siebie jestem sobą>> - autentyczność i samorealizacja jako ważne narracje na temat domowej przestrzeni"

Volume:

56

NumberOfPages:

15

Creator:

Marta Skowrońska; doktor socjologii; adiunkt w Instytucie Socjologii UAM; autorka artykułów na temat mieszkania i kultury materialnej oraz książek „Drugie życie przedmiotów. Second hand jako zjawisko społeczne”; oraz „Jak u siebie. Zamieszkiwanie i komfort”; interesuje się socjologicznymi badaniami życia codziennego; brała udział w projektach badawczych dotyczących m.in. zamieszkiwania, sąsiedztwa, edukacji kulturowej; jako członkini zespołu Latających socjologów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę” współpracuje z lokalnymi liderami i organizacjami kultury;

Subject and Keywords:

dom ; komfort ; samorealizacja ; podmiotowość ; autentyczność ; mieszkanie ; socjologia zamieszkiwania ; przestrzeń mieszkalna

Temporal coverage:

Poznań

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia zamieszkiwania

ResearchProblems:

Jakim regulacjom podlega „bycie sobą w domu”?

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo polskie

ResearchFields:

dom

Abstract:

„Popularny współcześnie dyskurs „bycia sobą” bardzo silnie związany jest z przestrzenią domową, od której oczekuje się, że będzie miejscem odzyskiwania kontroli, podmiotowości i swobody, zakłócanej w innych sferach (jak w popularnym powiedzeniu „wolnoć Tomku w swoim domku”). Wskazując na dość współczesną tendencję do poszukiwania w domu azylu, „ekspresji siebie”, i poczucia autentyczności, popularyzowaną przez medialne dyskursy, chciałabym nie tylko przyjrzeć się genezie i charakterystyce tego zjawiska, ale także zwrócić uwagę na kilka problematycznych kwestii z nim związanych.”

Table of contents:

Zawiera: 1. Historyczność „bycia sobą w domu”; 2. Być sobą, czyli kim? Aspektowość i relacyjność ja; 3. Być sobą, ale nie za bardzo: między normalnością i wyjątkowością; 4. „Bycie sobą” a inne popularne narracje; 5. U siebie czy nie u siebie?;

Publisher:

Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN

Place of publication:

Warszawa

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 296919 II

ISBN/ISSN:

ISSN 0023-5172

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Instytut Studiów Politycznych PAN; Kultura i Społeczeństwo

Publication date:

2012

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb4506982__SSkowro%C5%84ska%2C%20Kultura%20i%20Spo%C5%82ecze%C5%84stwo__Orightresult__U__X1?lang=pol&suite=cobalt
×

Citation

Citation style: