Title:

"Codzienność jako atrakcja turystyczna w doświadczeniu turystów niszowych do byłego ZSRR"

Volume:

56

NumberOfPages:

17

Creator:

Anna Horoltes; socjolożka i antropolożka społeczna; adiunkt w Zakładzie Antropologii Społecznej UG; http://www.cebam.amu.edu.pl/25-polski/kadra/137-dr-anna-horolets.html

Subject and Keywords:

turystyka alternatywna ; turystyka ; codzienność ; autentyczność ; tożsamość ; podróże do krajów byłego ZSRR

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia ; antropologia podróży

ResearchProblems:

Czy codzienność może stanowić rodzaj atrakcji turystycznej? Jaka jest rola codzienności w doświadczeniu turystycznym?

SocialCategories:

turyści

ResearchFields:

mobilność

Abstract:

„Zdroworozsądkowo turystykę postrzega się często jako ucieczkę od rutyny i codzienności. Turysta dąży do uwolnienia się od regularnie wykonywanych czynności oraz scenerii i ludzi otaczających go na co dzień. Czy i w jakim znaczeniu codzienność może zatem stanowić rodzaj atrakcji turystycznej? Jaka i czyja jest to codzienność? Jaka jest rola codzienności w doświadczeniu turystycznym? Czy fascynacja codziennością jest jedną z cech definiujących turystykę alternatywną, której podmiot buduje swoją tożsamość na zasadzie kontrastu wobec turysty masowego? Chciałabym pokusić się o próbę odpowiedzi na te pytania, posługując się materiałami z badań turystyki niszowej z Polski do krajów byłego ZSRR.”

Table of contents:

Zawiera: 1.Turystyka alternatywna; 2. Sensy autentyczności w turystyce; 3. Turystyka niszowa do byłego ZSRR; 4. Codzienność = autentyczność; 5. Czyja codzienność?; 6. Codzienność jako źródło wiedzy i samowiedzy; 7. Uwagi końcowe.

Publisher:

Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 296919 II

ISBN/ISSN:

ISSN 0023-5172

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Instytut Studiów Politycznych PAN; Kultura i Społeczeństwo

Publication date:

2012

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb4501041__SHorolets%2C%20Kultura%20i%20Spo%C5%82ecze%C5%84stwo__Orightresult__U__X1?lang=pol&suite=cobalt
×

Citation

Citation style: