Title:

"Rodzina w polskich doświadczeniach wojennych. Sytuacje elementarne"

Volume:

39

NumberOfPages:

12

Creator:

Tobera Janina; Uniwersytet Łódzki; Katedra Socjologii Kultury

Subject and Keywords:

rodzina ; wojna ; doświadczenie wojny ; tożsamość ; role rodzinne ; bezradność

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

1939-1945

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

Jakiej dynamiki przekształceń rodziny i ról w rodzinie dostarczały doświadczenia wojenne?

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

„Poniższy tekst jest fragmentem opracowania opartego na 48 wywiadach narracyjnych pochodzących z zespołowych badań „Biografia a tożsamość narodowa” i dotyczy życia rodzinnego narratorów. Podstawowe ustalenia tego opracowania mówią o relacyjnym, interakcyjnym charakterze kategorii nazywanych rolami rodzinnymi […] W narracjach znajdujemy liczne przykłady pracy czy walki w trosce o zachowanie tożsamości w rolach rodzinnych w obliczu ich zagrożenia z zewnątrz, rzadziej przykłady załamania i bezradności, opisywane jako przejściowe. Systematyzacja podejmowanej na przekór wojnie pracy narratorów nad tożsamością rodzinną oparta została przeze mnie na przypadkach uznanych za typowe dla personalnie zróżnicowanych nuklearnych układów rodzinnych…”

Publisher:

Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN

Place of publication:

Warszawa

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 296919 II

ISBN/ISSN:

ISSN 0023-5172

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Instytut Studiów Politycznych PAN; Kultura i Społeczeństwo

Publication date:

1995

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb4236540__SJanina%20Tobera%2C%20Kultura%20i%20Spo%C5%82ecze%C5%84stwo__P0%2C2__Orightresult__U__X1?lang=pol&suite=cobalt
×

Citation

Citation style: