Title:

"Strategie i kryteria doboru partnerów życiowych wśród współczesnych młodych poznaniaków. Studium socjologiczne."

NumberOfPages:

89

Creator:

Magdalena Zatorska (ur. 1990 w Inowrocławiu) - absolwentka socjologii w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu

RelatedNames:

Witold Wrzesień

Subject and Keywords:

dobór partnerski ; związki uczuciowe ; strategie ; młodzież ; młodzi dorośli

Temporal coverage:

Poznań

Spatial coverage:

2015

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia młodzieży

ResearchProblems:

"1. Jakimi kryteriami przy wyborze partnera kierują się kobiety?;2. Czy i w jakim zakresie wzory socjalizacyjne modyfikują wybór partnera przez kobiety?;3. Czy i w jakim zakresie proces kontroli społecznej modyfikuje wybór partnera przez kobiety?;4. Jakimi motywami kierują się kobiety wybierając parterów życiowych?;5. Jakie strategie stosują kobiety w celu zdobycia partnera życiowego?; 6. Jakimi kryteriami przy wyborze partnerki kierują się mężczyźni?;7. Czy i w jakim zakresie wzory socjalizacyjne modyfikują wybór partnerki przez mężczyzn?;8. Czy i w jakim zakresie proces kontroli społecznej modyfikuje wybór partnerki przez mężczyzn?;9. Jakimi motywami kierują się mężczyźni wybierając partnerki życiowe?;10. Jakie strategie stosują mężczyźni w celu zdobycia partnerki życiowej?;11. Jakie są najpopularniejsze sposoby na poszukiwanie partnera przez współczesnych młodych ludzi?;12. Jaki jest ideał życiowej partnerki według mężczyzn?;13. Jaki jest ideał życiowego partnera według kobiet?;14. Jaki jest wpływ męskich preferencji na rzeczywisty wybór partnerki?;15. Jaki jest wpływ damskich preferencji na rzeczywisty wybór partnera?"

SocialCategories:

młodzi poznaniacy

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

"Główny przedmiot pracy stanowi opis strategii doboru partnerskiego wśród młodych poznaniaków. W pracy wyróżnić można dwie części – teoretyczną i poświęconą prezentacji oraz analizie wykonanych badań własnych. Na początku Autorka zapoznaje czytelnika z najpopularniejszymi koncepcjami teoretycznymi dotyczącymi doboru partnerskiego, porównuje najczęściej wymieniane strategie i kryteria doboru partnera przez mężczyzn i kobiety oraz opisuje nowoczesne sposoby na znalezienie partnera. W części pierwszej czytelnik znajdzie również charakterystykę współczesnej poznańskiej młodzieży i młodych dorosłych. Część druga jest prezentacją przeprowadzonego projektu badawczego: zawiera metodologiczne założenia stanowiące podstawę własnych badań jakościowych (indywidualnych wywiadów pogłębionych) oraz analizę wypowiedzi respondentów dotyczących strategii i kryteriów, jakimi kierowali się przy wyborze wcześniejszych i obecnych partnerów."

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp; I. CZĘŚĆ PIERWSZA – TEORETYCZNE PODSTAWY PRACY; 2. Dobór partnerski; 2.1. Ewolucyjne podstawy doboru partnera; 2.2. Podstawowe teorie doboru partnera; 3. Strategie przyciągania partnera; 3.1 Analiza kobiecych strategii uwodzenia; 3.2 Analiza męskich strategii uwodzenia; 4. Kryteria doboru partnera; 4.1 Kryteria doboru partnera przez kobiety; 4.2 Kryteria doboru partnerki prez mężczyzn; 4.3 Czynniki zewnętrzne wpływające na wybór partnera; 5. Nowoczesne sposoby na znalezienie partnera; 5.1 Internetowe portale randkowe; 5.2 Speed Dating; 5 .3 Kultura dla singli; 6. Partner życiowy; 6.1. Małżeństwo; 6.2. Kohabitacja; 6.3. Porównanie; 7. Młodzież i młodzi dorośli; 7.1 Młodzież; 7.2 Młodzi dorośli; CZĘŚĆ DRUGA –STRATEGIE I KRYTERIA WYBORU PARTNERA ŻYCIOWEGO PRZEZ MŁODYCH POZNANIAKÓW W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH.; 8. Założenia metodologiczne; 8.1.Ogólna charakterystyka przyjmowanych założeń meta-socjologicznych; 8.2 Problem badań. Hipotezy badawcze; 8.3 Procedury, metody i techniki badań; 8.4 Dobór próby; 8.5 Charakterystyka badań własnych i terenu badań; 9. Charakterystyka badanej populacji; 10. Strategie i kryteria doboru partnera; 10.1 Strategie i kryteria doboru partnera przez kobiety; 10.2 Strategie i kryteria doboru partnerki przez mężczyzn; 10.3. Podsumowanie; 11. Wpływ czynników zewnętrznych na wybór partnera; 12. Najpopularniejsze sposoby poszukiwania partnera przez współczesnych młodych ludzi; 13. Ideał partera/partnerki a rzeczywistość; 14. Podsumowanie; 15. Zakończenie; 16. Bibliografia; 17.Spis tabel; 18. Aneks

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2015

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/. Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami.

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwo Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Wnioski zawarte w pracy zostały sformułowane na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych. W badaniu wzięło udział 15 par heteroseksualnych zamieszkujących Poznań.

×

Citation

Citation style: