Title:

"O poradnictwie małżeńskim w świetle badań rozwodowych"

Volume:

9

NumberOfPages:

7

Creator:

Jan Górecki (Urodził się 18.08.1934 roku we wsi Kłopoczyn Nowy, pow. Rawa Mazowiecka); W pracy naukowo-badawczej zajmował się w szczególności następującymi problemami: ekonomika i organizacja gospodarstw rodzinnych, zarządzanie gospodarstwami rolniczymi, zagadnieniem czynnika ludzkiego w rolnictwie oraz międzynarodowymi badaniami porównawczymi w zakresie ekonomiki, polityki rolnej oraz kształceniem; http://www.sggw.pl/o-nas/poczet-rektorow-sggw/jan-gorecki/

Subject and Keywords:

małżeństwo ; poradnictwo ; rozwód

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia rodziny

ResearchProblems:

Rola poradnictwa małżeńskiego w procesach rozwodowych.

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

W artykule poruszane jest zjawisko rozwoju instytucji poradnictwa małżeńskiego. Autor w pierwszej części tekstu dokonuje krótkiej charakterystyki poradni małżeńskich oraz opisuje ich funkcjonowanie w Niemczech, Austrii i krajach anglosaskich. W części tej również ukazuje różnice mechanizmów oraz przebiegu pomocy beneficjentom w wymienionych krajach. Drugą część tekstu stanowi opis poradni małżeńskich w realiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem danych z zebranych materiałów (obserwacja około 200 procesów rozwodowych i 84 posiedzeń pojednawczych, 152 wywiady od osób rozwiedzionych i pojednanych, 41 wywiadów sędziów oraz 60 wywiadów adwokatów, 323 wywiady od studentów prawa oraz innych materiałów).

Table of contents:

Zawiera: 1. I; 2. II; 3. III;

Publisher:

Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN

Place of publication:

Warszawa

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 296919 II

ISBN/ISSN:

ISSN 0023-5172

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Instytut Studiów Politycznych PAN; Kultura i Społeczeństwo

Publication date:

1965

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1303139__SKultura%20i%20Spo%C5%82ecze%C5%84stwo__Orightresult__U__X8?lang=pol&suite=cobalt
×

Citation

Citation style: