Title:

"Kultura mas a wczasy"

Volume:

8

NumberOfPages:

15

Creator:

Aleksander Kamiński (ur. 28 stycznia 1903 w Warszawie, zm. 15 marca 1978 tamże); pedagog; wychowawca; profesor nauk humanistycznych; współtwórca metodyki zuchowej; instruktor harcerski; harcmistrz; żołnierz Armii Krajowej; oraz jeden z ideowych przywódców Szarych Szeregów; przewodniczący Prezydium Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego; https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Kami%C5%84ski

Subject and Keywords:

kultura masowa ; czas wolny ; wypoczynek

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia kultury

ResearchProblems:

Jak kultura masowa wpływa na wczasy? Z jakimi rodzajami wypoczynku ludzi mamy do czynienia w Polsce?

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Autor skupia się w tekście na relacji wczasów oraz kultury masowej. Wczasy rozumiane są przez Autora, jako czas wolny (w odróżnieniu od wąskiego sensu „urlopów w miejscowościach wypoczynkowych” rozpowszechnionego po II Wojnie Światowej). Artykuł składa się z 4 części: pierwszej, w której dokonane zostało zarysowanie teoretycznego tła rozważań; drugiej, w której Autor opisuje „stan wczasów w Polsce”, zwracając uwagę na typologie wczasów oraz główne aktywności podczas wczasów podejmowane; trzeciej opisującej rolę mass mediów w kreowaniu postaw dotyczących czasu wolnego; czwartej, stanowiącej podsumowanie oraz zawierającej główne wnioski z analizy.

Publisher:

Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 296919 II

ISBN/ISSN:

ISSN 0023-5172

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Czasopisma Naukowe, Instytut Studiów Politycznych PAN

Publication date:

1964

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1303139__SKultura%20i%20Spo%C5%82ecze%C5%84stwo__Orightresult__U__X8?lang=pol&suite=cobalt
×

Citation

Citation style: