Title:

"Warszawski hotel robotniczy i jego mieszkańcy"

NumberOfPages:

48

Creator:

Stefan Nowakowski -(ur. 6 sierpnia 1912 w Kobyłce, zm. 25 stycznia 1989 w Warszawie); polski socjolog; pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego; członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk; badacz socjologii miasta; https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Nowakowski

Subject and Keywords:

hotel ; robotnicy ; zamieszkiwanie

Temporal coverage:

Warszawa

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia zróżnicowań społecznych

ResearchProblems:

Jakie Kategorie zamieszkują hotel robotniczy? Jak żyją robotnicy w hotelu? Jakie postawy życiowe przyjmują robotnicy zamieszkujący hotel robotniczy?

SocialCategories:

robotnicy

ResearchFields:

dom

Abstract:

W artykule Autor dokonuje szerokiego opisu jednego z warszawskich hoteli robotniczych, w którym prowadził badania. Tekst stanowi wnikliwą analizę procesów urbanizacji oraz migracji ludności pochodzenia robotniczego oraz chłopskiego. Artykuł składa się z czterech części: pierwszej, stanowiącej charakterystykę mieszkańców hotelu robotniczego; drugiej, opisującej grupę robotników starszych; trzeciej, opisującej młodych robotników zamieszkałych w hotelu; oraz czwartej, w której stawia tezę o indywidualizacji postaw robotników oraz dokonuje podsumowania.

Table of contents:

Zawiera: 1. Skąd i w jaki sposób rekrutują się mieszkańcy hotelu?; 2. Wiejsko-miejski dwuśrodowiskowiec jako mieszkanie hotelu; 3. Młody robotnik w hotelu; 4. Indywidualizacja postaw - rodzina - społeczność miejska;

Publisher:

Komitet Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN

Place of publication:

Warszawa

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 296919 II

ISBN/ISSN:

ISSN 0023-5172

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Czasopisma Naukowe, Instytut Studiów Politycznych PAN

Publication date:

1957

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1161899__SNowakowski%2C%20Kultura%20i%20Spo%C5%82ecze%C5%84stwo__P0%2C3__Orightresult__U__X1?lang=pol&suite=cobalt
×

Citation

Citation style: