Title:

"Przedmiejskie gry i zabawy. O czasie wolnym i świętowaniu na Gocławiu w dwudziestoleciu międzywojennym"

Volume:

48

NumberOfPages:

31

Creator:

Andrzej Woźniak; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk;

Subject and Keywords:

przedmieścia ; gry ; zabawy ; zabawy i gry ; czas wolny ; międzywojnie

Temporal coverage:

Gocław

Spatial coverage:

okres międzywojenny

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa

ResearchProblems:

Jak mieszkańcy Gocławia spędzali czas wolny w dwudziestoleciu międzywojennym? Jak świętowali mieszkańcy Gocławia w dwudziestoleciu międzywojennym?

SocialCategories:

mieszkańcy Gocławia

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

W artykule poruszone zostaje zagadnienie czasu wolnego oraz sposobów świętowania mieszkańców Gocławia w dwudziestoleciu międzywojennym. Tekst składa się z czterech części. W części pierwszej Autor zarysowuje historyczne tło Grochowa oraz Gocławia, które zostały przyłączone do Warszawy w 1916 roku. W części drugiej opisany został dzień powszedni Gocławia uwzględniając różne grupy zamieszkujących go mieszkańców, praktyki codzienne, rytm dnia i inne. W części trzeciej Autor opisuje tygodniowy rytm czasu pracy oraz czasu poza pracą, które spędzane były w zróżnicowany sposób. W części ostatniej Autor dokonuje podsumowania oraz stawia wnioski z dokonanego opisu i analizy.

Table of contents:

Zawiera: 1. I; 2. II; 3. III; 4. IV;

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publication:

Warszawa

Object type:

artykuł

Signature:

209696 III

ISBN/ISSN:

ISSN 0071-1861

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Czasopisma, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk

Publication date:

2004

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1296297__SEtnografia%20Polska__Orightresult__U__X8?lang=pol&suite=cobalt
×

Citation

Citation style: