Title:

"<<Kiedy Poznań był niemiecki>>. Życie codzienne w Poznaniu na przełomie XIX i XX w. z perspektywy niemieckiej rodziny Dittrichów"

Volume:

47

NumberOfPages:

20

Creator:

AgnieszkaSzczepaniak-Kroll; doktor; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk; Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych;

Subject and Keywords:

życie codzienne ; pamiętniki ; Poznań

Temporal coverage:

Poznań

Spatial coverage:

przełom XIX i XX wieku

ResearchDomains:

dziedzina nauk humanistycznych ; historia ; historia codzienności

ResearchProblems:

Jak wyglądało życie codzienne w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku z perspektywy niemieckiej rodziny Dittrichów?

SocialCategories:

Niemcy żyjący w Poznaniu na przełomie XIX i XX wieku

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Autorka artykułem stara się wypełnić lukę w poznańskiej refleksji nad życiem codziennym okresu zaboru pruskiego. Tekst stanowi rodzaj opracowania biograficznego Wilhelma Augusta Dittricha, które konstruowane jest w oparciu o jego pamiętnik z przełomu XIX i XX w. Autor pamiętnika, będącego podstawą dla niniejszego artykułu, wiele uwagi poświęcał życiu codziennemu w Poznaniu. Artykuł składa się z dwóch części: część pierwsza skupia się na życiu Wilhelma Augusta do czasu ukończenia gimnazjum, część druga natomiast na okresie od wybuchu wojny do ukończenia studiów i migracji na Śląsk.

Table of contents:

Zawiera: 1. I; 2. II;

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publication:

Waarszawa

Object type:

artykuł

Signature:

209696 III

ISBN/ISSN:

ISSN 0071-1861

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Czasopisma, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk

Publication date:

2003

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1296297__SEtnografia%20Polska__Orightresult__U__X8?lang=pol&suite=cobalt
×

Citation

Citation style: