Title:

"Obrzędy przejścia w rzeczywistości końca XX wieku. Wprowadzenie"

Volume:

43

NumberOfPages:

14

Creator:

Jolanta Kowalska; dr hab. prof. IAE PAN; Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk;

Subject and Keywords:

obrzęd ; przejście ; inicjacja

Temporal coverage:

Polska

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa

ResearchProblems:

Jak funkcjonują obrzędy przejścia w końcu XX wieku?

ResearchFields:

praktyki religijne i quasi-religijne

Abstract:

W artykule inspirowanym zegarem odliczającym czas do końca XX wieku Autorka, odnosząc się do literatury przedmiotu, opisuje wybrane obrzędy przejścia (narodziny, śmierć, dorosłość) oraz ich zapośredniczenie technologiczne i społeczną marginalizację. Artykuł stanowi wprowadzenie do studiów poświęconych zagadnieniu, które Autorka zamierza kontynuować.

Table of contents:

Zawiera: 1. I; 2. II; 3. III; 4. IV;

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publication:

Warszawa

Object type:

artykuł

Signature:

209696 III

ISBN/ISSN:

ISSN 0071-1861

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Czasopisma, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk

Publication date:

1999

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb4064021__SJolanta%20Kowalska%2C%20etnografia%20polska__P0%2C3__Orightresult__U__X1?lang=pol&suite=cobalt
×

Citation

Citation style: