Title:

"Krótki szkic o chamstwie"

Volume:

40

NumberOfPages:

9

Creator:

Anna Zadrożyńska (ur. 31 maja 1938 w Warszawie, zm. 30 marca 2014); etnolog; prof. w IEiAK UW; https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Zadro%C5%BCy%C5%84ska;

Subject and Keywords:

chamstwo ; kultura

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa

ResearchProblems:

Czym jest chamstwo w relacji do kultury? Jak definiować chamstwo?

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

W artykule autorka nakreśla historyczny kontekst chamstwa w jego relacji z kulturą. W części pierwszej, doszukując się etymologii słowa, Autorka reprodukuje dzieje biblijnego Chama, syna Noego. W drugiej części chamstwo przyporządkowane zostało systemowi wartości i ocen społeczeństwa tradycyjnego. W ostatniej części Autorka podkreśla przemiany w życiu społecznym, które redefiniowały oraz redefiniują znaczenie chamstwa w obecnych czasach.

Table of contents:

Zawiera: 1. Cham w Biblii; 2. Kultura i chamstwo w systemie wartości w społeczeństwach tradycyjnych; 3. Przekształcenia rzeczywistości w kontekście chamstwa

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publication:

Warszawa

Object type:

artykuł

Signature:

209696 III

ISBN/ISSN:

ISSN 0071-1861

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Czasopisma, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk

Publication date:

1996

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb4208716__SAnna%20Zadro%C5%BCy%C5%84ska%2C%20Etnografia%20Polska__P0%2C5__Orightresult__U__X1?lang=pol&suite=cobalt
×

Citation

Citation style: