Title:

"Zdrowie i choroba w poglądach i ujęciu nazewnictwa mieszkańców wsi tradycyjnej"

Volume:

37

NumberOfPages:

31

Creator:

Witold Truszkowski

Subject and Keywords:

zdrowie ; choroba ; wieś

Temporal coverage:

Polska ; Rumunia ; Ochotnica Dolna ; Dragus

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa

ResearchProblems:

Jak nazywają stany związane ze zdrowiem oraz chorobą mieszkańcy wsi tradycyjnej?

SocialCategories:

mieszkańcy wsi

ResearchFields:

praktyki cielesne

Abstract:

W artykule na podstawie badań terenowych prowadzonych przez Autora we wsi Dragus w południowym Siedmiogrodzie rumuńskim oraz polskiej wsi Ochotnica Dolna w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, dokonany został szczegółowy opis chorób z perspektywy badanych społeczności. Autor uwzględnił nazwy poszczególnych przypadłości oraz ich znaczenie dla społeczności badanych.

Table of contents:

Zawiera: 1.Choroby górnych dróg oddechowych; 2. Choroby narządu krążenia i krwi; 3. Choroby układu pokarmowego; 4. Choroby nerek, pęcherza i organów płciowych; 5. Choroby układu kostno-stawowego; 6. Choroby zakaźne; 7. Choroby skórne; 8. Urazy i choroby chirurgiczne; 9. Choroby układu nerwowego i psychiatryczne; 10. Choroby oczu; 11. Choroby uszu; 12. Choroby kobiece; 13. Wady rozwojowe wrodzone oraz wady innej natury; 14. Choroby wywołane przez czynniki nadprzyrodzone; 15. Choroby zwierząt domowych (zoonozy);

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publication:

Warszawa

Object type:

artykuł

Signature:

209696 III

ISBN/ISSN:

ISSN 0071-1861

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Czasopisma, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk

Publication date:

1993

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1296297__SEtnografia%20Polska__Orightresult__U__X8?lang=pol&suite=cobalt
×

Citation

Citation style: