Title:

"Biesiady wiejskie"

Volume:

28

NumberOfPages:

15

Creator:

Zofia Szromba-Rysowa

Subject and Keywords:

wieś ; biesiady ; rytuał

Temporal coverage:

Polska

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa

ResearchProblems:

Jaką funkcję pełnią biesiady wiejskie? Jak przebiegają biesiady wiejskie?

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Autorka w artykule dokonuje kompleksowego opisu biesiady wiejskiej, jako pewnej formy podejmowania posiłkiem osób zapraszanych do wspólnego stołu z powodu wybranej okazji. Tekst można podzielić na trzy części. W pierwszej części Autorka dokonuje szczegółowej analizy biesiady oraz różnych okoliczności jej towarzyszących i wywołujących. Część drugą stanowi opis rytuału biesiady z uwzględnieniem jej podmiotu, przestrzeni oraz stron uczestniczących wraz z zachodzącymi między nimi relacjami. W ostatniej części Autorka uwypukla funkcje biesiad oraz ich zmianę na przestrzeni czasu.

Table of contents:

Zawiera: 1. Rytuał biesiady; 2. Funkcje biesiad;

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publication:

Wrocław

Object type:

artykuł

Signature:

209696 III

ISBN/ISSN:

ISSN 0071-1861

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Czasopisma, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk

Publication date:

1984

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1296297__SEtnografia%20Polska__Orightresult__U__X8?lang=pol&suite=cobalt
×

Citation

Citation style: