Title:

"Struktury elementarne i współczesne zmiany zwyczajów dotyczących małżeństw (przykład polski)"

Volume:

21

NumberOfVolumes:

9

Creator:

Anna Kutrzeba-Pojnarowa (ur. 4 maja 1913 w Krakowie, zm. 29 kwietnia 1993 w Warszawie); prof. dr hab.; etnograf; https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Kutrzeba-Pojnarowa ; Ludwik Stomma (ur. 22 marca 1950 w Krakowie); dr hab.; antropolog; etnolog; https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Stomma

Subject and Keywords:

struktura ; zwyczaj ; małżeństwo

Temporal coverage:

Polska

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa

ResearchProblems:

W jaki sposób zmienione zostały zwyczaje dotyczące małżeństwa w Polsce? Jakie czynniki się do tego przyczyniły?

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

Artykuł porusza kwestie zwyczajów dotyczących małżeństwa, odnosząc się do materiałów i opracowań powstałych od końca XIX wieku do czasów współczesnych Autorom. Tekst składa się z czterech części. Część pierwszą stanowi opis dotyczący trudności wykorzystania materiałów archiwalnych w analizie strukturalnej zmian dotyczących małżeństwa. W części drugiej Autorzy dokonują przeglądu dotychczasowych opracowań przedmiotu badań. W części trzeciej natomiast rekonstruują podejście do polskiej obrzędowości weselnej, która odwołuje się do warstwy symbolicznej tejże. W ostatniej części Autorzy podsumowują wcześniejszą analizę oraz podkreślają istniejące w chwili pisania artykułu podejścia badawcze dotyczące obrzędu weselnego.

Table of contents:

Zawiera: 1. I; 2. II; 3. III; 4, IV;

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publication:

Wrocław

Object type:

artykuł

Signature:

209696 III

ISBN/ISSN:

ISSN 0071-1861

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Czasopisma, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk

Publication date:

1977

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1296297__SEtnografia%20Polska__Orightresult__U__X8?lang=pol&suite=cobalt
×

Citation

Citation style: