Title:

"Wczasy robotnicze w Polsce Ludowej. Kształtowanie się nowej kultury socjalistycznej mas pracujących. Studia i materiały (praca zbiorowa)"

NumberOfPages:

7

Creator:

Danuta Dobrowolska - dr hab.; socjolog; historyk; http://wiki.isns.uw.edu.pl/Krak%C3%B3w_-_Dobrowolska_Danuta_-_publikacje#Wybrane_dane_faktograficzne

Subject and Keywords:

wczasy ; czas wolny ; praca ; klasy społeczne

Temporal coverage:

Polska

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia

ResearchProblems:

W jaki sposób wczasy robotnicze kształtują kulturę socjalistyczną?

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Artykuł stanowi zarys projektu realizowanego w latach 1949-1950 przez Zakład Etnografii Ogólnej UJ. Autorka opisuje główne założenia oraz wyniki prowadzonych badań. Tekst można podzielić na cztery części: część pierwsza oraz druga stanowią uwagi wstępne, które mają za zadanie eksplanację przedsięwzięcia oraz zarysowanie głównych zadań badawczych, które zostały zrealizowane. Część trzecia opisuje przebieg prowadzonych badań. Ostatnia część, zdecydowanie najbardziej rozbudowana, w skrótowy sposób prezentuje główne wyniki badań, które podzielono na sześć głównych obszarów, będących jednocześnie rozdziałami szerszego opracowania naukowego związanego z projektem.

Table of contents:

Zawiera: 1. Uwagi wstępne; 2. Zadania badań; 3. Przebieg badań; 4. Wyniki badań;

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publication:

Wrocław

Object type:

artykuł

Signature:

209696 III

ISBN/ISSN:

ISSN 0071-1861

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Czasopisma, Instytut Archeologii i Etnologii, Polska Akademia Nauk

Publication date:

1958

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka UAM

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://katalogi.bn.org.pl/iii/encore/record/C__Rb1296297__SEtnografia%20Polska__Orightresult__U__X8?lang=pol&suite=cobalt
×

Citation

Citation style: