Title:

"W poszukiwaniu drogi: pamiętniki działaczy"

ResearchProjectTitle:

Konkurs pamiętnikarski <<Młode pokolenie wsi Polski Ludowej>>

Volume:

3

NumberOfVolumes:

9

NumberOfPages:

792

Creator:

Józef Chałasiński (1904-1979), urodzony w Rudniku; profesor i rektor Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik katedry Socjologii Kultury na Uniwersytecie Warszawskim; https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Cha%C5%82asi%C5%84ski ; Bronisław Gołębiowski (1933-?); profesor zwyczajny związany z Uniwersytetem Warszawskim; http://www.inp.uw.edu.pl/?q=kadra/106 ; Franciszek Jakubczak (1928-2005); Wiesław Myśliwski (1932-?); polski pisarz, dwukrotny laureat nagrody Nike; https://pl.wikipedia.org/wiki/Wies%C5%82aw_My%C5%9Bliwski ; Piotr Banaczkowski (1898–1966) ; Eugenia Jagiełło-Łysiowa (1923-2012); doktor, pracownik IRWiR PAN ; Zdzisław Grzelak (1930-2002), profesor zwyczajny na Uniwersytecie Łódzkim

Contributor:

Halina Krzywdzianka ; Józef Łapiński ; Stanisław Siekierski (1929-2008) ; Barbara Weber ; Stanisław Wiechno

Subject and Keywords:

konkurs pamiętnikarski ; pamiętniki ; chłopi ; młodzież wiejska ; Polska wieś ; organizacje młodzieżowe ; PRL

Temporal coverage:

Polska; powiat Łask; powiat Puławy; powiat Łowicz; województwo bydgoskie; powiat krakowski; powiat Koło; powiat toruński; powiat Sejny; powiat Ostrów; powiat Konin; powiat Biała Podlaska; powiat Tarnobrzeg; powiat Nowa Ruda; powiat Inowrocław; powiat Przasnysz; powiat Konin; powiat Lipno; powiat Tomaszów Lubelski; powiat Gorzów Wielkopolski; powiat Włoszczowa; powiat Brzesko; powiat Łosice; powiat Jarosław; powiat Sucha; województwo krakowskie; powiat Wieluń; powiat Wołomin; powiat Poddębica; powiat Pińczów; powiat Września; powiat Braniewo; powiat Janów Lubelski; powiat Limanowa; powiat Drawsko; powiat rzeszowski; powiat Hajnówka; powiat Szczecinek; powiat Grodzisk Mazowiecki; powiat Żywiec; powiat Opoczno; Kraków; Wałcz; powiat Łańcut; powiat Brzeg; powiat Kalisz; województwo Szczecińskie

Spatial coverage:

ca. 1900-1962

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia młodzieży ; socjologia wsi

ResearchProblems:

jak wygląda życie młodego pokolenia wsi; jaki jest mechanizm przemian w ruchu społecznym wsi w Polsce Ludowej?; Jakie podejmowano - wraz ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi i rzeczywistością społeczną życia narodu - poszukiwania dróg przebudowy i intensyfikacji tego ruchu opierając się na nowych problemach i ideach budownictwa socjalistycznego?; Jak kształtowała się i zmieniała osobowość społeczna uczestników i organizatorów tego ruchu?

SocialCategories:

młodzież wiejska

ResearchFields:

meta dziedzina

HistoricalEvent:

Konkurs pamiętnikarski zorganizowany przez Związek Młodzieży Wiejskiej we współpracy z Polską Akademią Nauk i Ludową Spółdzielnią Wydawniczą w 1961 roku

Abstract:

Książka jest trzecim tomem serii "Młode pokolenie wsi Polski Ludowej", która powstała na podstawie pamiętników nadesłanych na konkurs ogłoszony w 1961 roku przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Zawiera 45 pamiętników, których autorami są przedstawiciele młodego pokolenia wsi Polski Ludowej, w przeważającej części to członkowie kół Związku Młodzieży Wiejskiej. Pamiętniki zaprezentowane w publikacji wybrane zostały w taki sposób, aby pokazać przemiany w ruchach społecznych wsi, specyfikę postaw i osobowości uczestników tych ruchów. Pamiętniki poprzedza opracowanie problemowe "ukazujące ewolucję organizacyjną i ideową wiejskiego odłamu ruchu młodzieżowego" (str. 13) autorstwa współinicjatora konkursu i działacza Związku.

Table of contents:

zawiera: 1. Prof. Dr Józef Chałasiński: Młodość - rewolucja - kultura - naród; 2. O Polskę Ludową bez krzywd i cierpień ludzkich (nr 1248/126 "Wici" - przedruk z "Młodego pokolenia chłopów". Warszawa 1938 Tom III, s. 501-528); 3. Bronisław Gołębiowski: Przemiany w ruchu młodzieżowym wsi w świetle pamiętników i innych dokumentów; 4. Wczoraj i dziś; 5. Nowi działacze; 6. Nowe aspiracje

Publisher:

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

Place of publication:

Warszawa

Object type:

książka

Signature:

BN 343.700; BN 734.994 A

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Młode Pokolenie Wsi Polski Ludowej

Publication date:

1966

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych

Additional information:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych; ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań; tel: (+48) 61 829 20 53;

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

publikacja zawiera pamiętniki wybrane spośród prac nadesłanych na konkurs pamiętnikarski "Młode pokolenie wsi Polski Ludowej", ogłoszony w 1962 roku; wpłynęło 5475 prac; na tym materiale oparta została wielotomowa seria pt. "Młode pokolenie wsi Pilski Ludowej" publikowana w wydawnictwie Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/tw+poszukiwaniu+drogi/tw+poszukiwaniu+drogi/1%2C11%2C15%2CB/frameset&FF=tw+poszukiwaniu+drogi+pamie~atniki+dzial~aaczy&1%2C1%2C
×

Citation

Citation style: