Title:

"Socjologia ciała"

Volume:

59

NumberOfVolumes:

88

NumberOfPages:

319

Creator:

Honorata Jakubowska (1976-?); urodzona w Poznaniu; profesor UAM w Instytucie Socjologii UAM od 2016 roku

Subject and Keywords:

socjologia ciała ; ciało

Temporal coverage:

seksualność ; konsumpcjonizm ; tożsamość ; kontrola społeczna

Spatial coverage:

praktyki cielesne ; medykalizacja

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia ciała

ResearchProblems:

status ciała w kulturze współczesnej; rozwój reflekcji o ciele w naukach społecznych; ciało jako przedmiot rozważań socjologicznych

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo

ResearchFields:

praktyki cielesne

Abstract:

Podręcznik, który zbiera i porządkuje stan refleksji dotyczącej ciała/cielesności obecnej w socjologii. "Książka składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiam najważniejsze przemiany społeczno-kulturowe, które doprowadziły do obecnego statusu ciała." (str. 14) Drugim "czynnikiem, który doprowadził do współczesnego zainteresowania ciałem w naukach społecznych były zmiany w ich obrębie. Temu rozwojowi refleksji naukowej o ciele/cielesności poświęcam drugą część książki. (...) Trzecia część książki poświęcona jest różnym sposobom analizowanie cielesności obecnym w socjologii i dziedzinach jej pokrewnych. (...) Zakończenie poświęcam ciału jako przedmiotowi badań socjologicznych, co wydaje mi się istotnym uzupełnieniem zaprezentowanych teoretycznych ujęć. Równocześnie zwracam uwagę na braki w tych badaniach i konieczność ich rozwijania." (str. 14)

Table of contents:

1. Wstęp; 2. Część I. Status ciała w kulturze współczesnej; 3. Część II. Rozwój refleksji o ciele w naukach społecznych; 4. Część III. Ciało jako przedmiot rozważań socjologicznych; 5. Zakończenie: ciało jako przedmiot badań socjologicznych; 6. Bibliografia; 7. Indeks nazwisk; 8. The sociology of the body (Summary)

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe UAM

Place of publication:

Poznań

Object type:

książka

Signature:

BN 2.701.766; BN 2.381.954 A

ISBN/ISSN:

ISBN: 978-83-232-1962-0; ISSN: 0554-8225

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Seria Socjologia

Publication date:

2009

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Wypożyczalnia

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/c2.701.766/c2+701+766/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=c2+701+766&1%2C1%2C
×

Citation

Citation style: