Title:

"Antagonimy między ludnością przybyłą zza Bugu i Wielkopolski we wsi Zabór w powiecie zielonogórskim na ziemach zachodnich"

NumberOfPages:

39

Creator:

Halina Winiecka

Subject and Keywords:

antagonizmy społeczne ; konflikt społeczny ; ziemie zachodnie ; ziemie odzyskane ; Zabużanie ; poznaniacy

Temporal coverage:

ziemie zachodnie ; powiat zielonogórski ; Zabór ; Zielona Góra ; Wolsztyn

Spatial coverage:

ca. 1946-1947

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia

ResearchProblems:

Jakie są okoliczności powstawania antagonimu między Wielkopolanami a ludnością przybyłą zza Bugu na ziemie odzyskane? Jakie są społeczne i gospodarcze przyczyny tego konfliktu?

SocialCategories:

Poznaniacy ; Wielkopolanie ; Zabużanie ; osadnicy

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

Praca poświęcona została analizie okoliczności i przyczyn zaistnienia antagonizmu między ludnością przybyłą zza Bugu, a Wielkopolanami we wsi Zabór (powiat zielonogórski). Składa się z trzech części. W pierwszej z nich autorka opisuje wieś Zabór uwzględniając jej historię, zabudowę i dane ludnościowe. Druga i trzecia część pracy odnoszą się odpowiednio do gospodarczych i społecznych przyczyn powstawania antagonizmów między grupami Poznaniaków i Zabużan mieszkających we wsi Zabór. Te dwie ostatnie części pracy oparte są na analizie dokumentów administracyjnych, a także badaniach empirycznych, które przeprowadziła autorka. Uwzględniają one wywiady (autorka nazywa je rozmowami) z mieszkańcami wsi – przedstawicielami grupy Poznaniaków oraz Zabużan, a także trzytygodniową obserwację tej społeczności.

Table of contents:

zawiera: 1. Materiały; 2. Historia wsi; 3. Krótka charakterystyka wsi; 4. Ludność; 5. Wprowadzenie w zagadnienie; 6. Dziedzictwo kulturowe przybyszów, a podstawy antagonizmu; 7. Mieszkańcy Zaboru jako grupa społeczna; 8. Antagonizm między Poznaniakami i Zabużanami; 9. Zakończenie.

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami

Publication date:

1947

Creation date:

04.2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

brak

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badanie przeprowadzone na potrzeby napisania pracy magisterskiej. Oparte zostało na analizie dokumentów administracyjnych udostępnionych autorce przez Zarząd i Radę Gminy, a także na rozmowach z mieszkańcami osiadłymi we wsi Zabór.

×

Citation

Citation style: