Title:

"Środowisko społeczne teatru studenckiego"

NumberOfPages:

124

Creator:

Grzegorz Dziamski (ur. 1955 r. w Poznaniu) - absolwent socjologii UAM; doktorat i habilitacja z filozofii; od 1979 roku zatrudniony w Instytucie Kulturoznawstwa UAM, a od 1982 roku wykładowca UAP; zajmuje się współczesną praktyką i teorią sztuki, estetyką postmodernizmu, awangardą artystyczną oraz sztuką Europy Środkowej.

RelatedNames:

Krzysztof Kwaśniewski

Subject and Keywords:

teatr ; kultura ; sztuka ; estetyka ; młodzież ; pokoleniowość sztuki ; teatr studencki ; teatr otwarty ; nowy teatr poetycki ; teatr niezależny ; teatr poznański ; poznańskie środowisko teatralne

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

ca. 1978-1979

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia sztuki

ResearchProblems:

Jakie sa socjologiczne uwarunkowania teatru studenckiego? Jakie pokoleniowe czynniki wpływają na funkcjonowanie teatru studenckiego? Jaka jest struktura socjo-demograficzna aktywistów teatru studenckiego?

SocialCategories:

aktywiści teatralni ; aktorzy teatralni ; studenci ; młodzież

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Głównym celem pracy jest charakterystyka teatru studenckiego w Polsce. Autor dokonuje jej analizując trzy rodzaje społecznych uwarunkowań tego teatru. W pierwszej części analizuje teatr studencki jako część szerszego kontekstu teatru w Polsce i sztuki w ogóle (poświęcając wiele uwagi na rozważania teoretyczne). Drugą część autor poświęca na opisanie pokoleniowych i ideologicznych uwarunkowań funkcjonowania teatru studenckiego – zwraca uwagę na różnorodne jego funkcje (uwzględniając zmiany historyczne) i w oparciu o nie tworzy klasyfikacje. W trzeciej części magistrant analizuje teatr studencki jako grupę społeczną. Tutaj najszerzej wykorzystane zostały wyniki przeprowadzonych na potrzeby pracy badań i zaprezentowane zostały dane o charakterze ilościowym (np. procentowy rozkład zmiennych demograficznych w grupach teatralnych), a także jakościowym (w oparciu o przeprowadzone wywiady swobodne czy dokonaną monografię grup teatralnych).

Table of contents:

zawiera: 1. Teatr studencki jako teatr; 2. Teatr studencki jako nośnik środowiskowo warunkowanych ideologii; 3. Teatr studencki jako grupa społeczna; 4. Zakończenie; 5. Bibliografia

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami.

Publication date:

1979

Creation date:

04.2016

Anonymisation's scope:

brak

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania przeprowadzono w 1978 roku, a ich celem było przedstawienie społecznej specyfiki teatru studenckiego w Polsce. W pracy wykorzystano metodę monograficzną 5 studenckich grup teatralnych w Poznaniu, przeprowadzono także desk research materiałów badawczych i teoretycznych dotyczących środowiska teatralnego w Polsce. Na potrzeby badania autor zrealizował także obserwację uczestniczącą we wspomnianych grupach teatralnych i przeprowadził wywiady swobodne z jej członkami.

×

Citation

Citation style: