Title:

"Chodzenie ze sobą, spanie ze sobą, mieszkanie ze sobą. Młodzieńcze relacje uczuciowe i obyczajowość przedślubna"

Volume:

20

NumberOfPages:

19

Creator:

Iwona Przybył - doktor nauk humanistycznych; pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; specjalista w zakresie socjologii rodziny;

RelatedNames:

Józef Baniak ; Tomasz Biernat ; Paweł Sobierajski ; Leon Dyczewski ; Beata Gola

Subject and Keywords:

małżeństwo 20w. ; młodzież polska 20w. ; inicjacja seksualna ; chodzenie ze sobą ; kohabitacja

Temporal coverage:

Polska ; województwa: kujawsko pomorskie; pomorskie; małopolskie; wielkopolskie; dolnośląskie; mazowieckie; lubelskie; lubuskie

Spatial coverage:

lata 90. XXw.

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia rodziny

ResearchProblems:

model normatywny przechowywany w świadomości młodzieży; jakie są wzory postępowania młodzieży?; jakie są wzory postepowania małżonków, którzy zawarli związek małżeński po 1991r.?; jaki jest stosunek młodych Polaków do instytucji małżeństwa?; wzorce zachowań małżonków w okresie przedmałżeńskim; czym jest zwyczaj chodzenia ze sobą?; jaką rolę odgrywa współżycie seksualne w okresie chodzenia ze sobą?; jaka jest częstotliwość występowania zjawiska, jakim jest chodzenie ze sobą?;

SocialCategories:

młodzież ; młodzi dorośli ; małżeństwa

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

Praca jest próbą opisu okresu przedmałżeńskiego oraz tego, jak postrzegany jest przez polską młodzież. Na początku artykułu autorka przedstawia charakterystykę tego okresu. Wymienia jego fazy oraz przedstawia jego istotność ze względu na relację przyszłych współmałżonków. Przedstawia poglądy innych socjologów na to zagadnienie. Dalej opisuje zjawisko chodzenia ze sobą oraz związek tego okresu z aspektem erotycznym. Podejmuje próbę określenie stosunku nastolatków do instytucji małżeństwa. Ważnym elementem pracy jest analiza okresu wspólnego zamieszkania pary. Swoje wnioski autorka opiera na analizie wybranych badań innych badaczy oraz badaniach własnych.

Table of contents:

brak podziału na spis treści

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe UAM

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 1212732 II

ISBN/ISSN:

ISSN: 0867-2059; ISBN: 978-83-232-2257-6

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link ; click here to follow the link

Series:

Roczniki Socjologii Rodziny

Publication date:

2010

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Repozytorium Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Biblioteka Uniwersytecka ul. Ratajczaka 38/40

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

click here to follow the link

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Analiza problemów badawczych została przeprowadzona głównie na podstawie wyników badań sondażowych zrealizowanych przez Tomasza Biernata i Pawła Sobierajskiego wśród 2243 osób w wieku 18-24 lata w województwach kujawsko - pomorskim, pomorskim, wielkopolskim, małopolskim i dolnośląskim, badań Leona Dyczewskiego wśród 1355 osób w wieku 18-24 lat w województwach mazowieckim i lubelskim, Józefa Baniaka wśród 955 gimnazjalistów w wieku 14-17 lat w województwie wielkopolskim, Beatę Golę wśród 800 nastolatków w wieku 13-19 lat w Małopolsce oraz badań własnych (630 małżonków zamieszkujących wieś, małe i wielkie miasto w województwach lubuskim i wielkopolskim; wywiady).


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/4469
×

Citation

Citation style: