Title:

"Przygoda i wygnanie. Dwie perspektywy doświadczania migracji w mieście, jedno wyzwanie polityki miejskiej"

Volume:

37

NumberOfPages:

11

Creator:

Jacek Kubera - socjolog; doktorant na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: migracje, miasto i przedmieście, tożsamość; członek zarządu Fundacji im. Floriana Znanieckiego;

Subject and Keywords:

migracja ludności ; miasto ; polityka miejska ; imigranci ; wygnanie ; przygoda ; zamieszkiwanie ; dom ; przynależność ; ojczyzna ; międzykulturowość ; podróż

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia migracji

ResearchProblems:

jaka jest rola migranta w polityce miejskiej?; jak przeżywane jest doświadczenie migracji?; jakie mogą być nowe formy polityki miejskiej pomagające migrantom?; czym jest doświadczenie "przygody"?; czym jest doświadczenie "wygnania"?;

SocialCategories:

migranci ; ludność miejska

ResearchFields:

mobilność

Abstract:

Praca przedstawia dwa socjologiczne podejścia do doświadczenia migracji. W pierwszym podejściu migracja jest traktowana jako przygoda, natomiast w drugim jako wygnanie. Zarówno pierwsze, jak i drugie podejście opisuje inną modelową sytuację doświadczenia przez jednostkę zmiany miejsca zamieszkania. Obie jednak powodują tęsknotę i brak poczucia, że nowe miejsce zamieszkania jest domem. Doświadczenie przez migranta przygody lub wygnania jest traktowane w artykule jako wyzwania dla polityki miasta. W pracy zaprezentowane są propozycje polityki miejskiej, które mogłyby zaspokoić potrzeby migrantów i uczynić ich prawdziwymi członkami społeczności miejskiej.

Table of contents:

Zawiera: 1. Przestrzeń jako wartość społeczna; 2. Migrant jako człowiek "pomiędzy"; 3. Przygoda i wygnanie - dwa modele przeżywania własnej migracji; 4. Przygoda i wygnanie - wyzwanie polityki miejskiej;

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe UAM

Place of publication:

Poznań

Object type:

artykuł

Signature:

UAM F/327

ISBN/ISSN:

ISBN 978-83-232-2764-9; ISSN 0239-3271;

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Miasta i migracje. Człowiek i Społeczeństwo

Publication date:

2014

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych

In archives:

Księgozbiór Czytelni

Additional information:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych; ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań; tel: (+48) 61 829 20 53;

Digital object format:

text/xml

×

Citation

Citation style: