Title:

"Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich: człowiek a środowisko"

Volume:

182

NumberOfPages:

105 + spis treści

Creator:

Mirosław J. Hoffmann - doktor habilitowany nauk humanistycznych; członek Zakładu Historii Krajów Nadbałtyckich w Istytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; specjalizuje się w archeologii, archeologia bałtyjskiej oraz historii archeologii

Contributor:

Jerzy Sikorski (1935-)- polski doktor nauk historycznych; mediewista, specjalizujący się w historii Pomorza i badaniu życia i dzieł Mikołaja Kopernika; pracownik urzędu ochrony zabytków w Olsztynie; jego badania doprowadziły do odnalezienia miejsca pochówku Kopernika we Fromborku; w latach 1986-1989 był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Grunwaldzkiego; https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Sikorski ; Stanisław Achremczyk (1951- ) - polski historyk, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego; od 1990 dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Kętrzyńskiego w Olsztynie; https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Achremczyk ; Andrzej Kopiczko (1958 - ) - profesor nauk humanistycznych; olsztyński kapłan; archiwista; historyk; pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (historia powszechna i historia Kościoła); regionalista ; Jolanta Śliżewska ; Joanna Wańkowska-Sobiesiak - studia z zakresu konserwatorstwa i zabytkoznawstwa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej z zakresu konserwacji zabytków architektury; związana przez wiele lat zawodowo z Pracowniami Dzieł sztuki w Olsztynie ; Jan Chłosta (1938 - ) - doktor nauk humanistycznych; publicysta; krytyk literacki; autor ponad 500 artykułów publicystycznych i naukowych o tematyce regionalnej; autor kilku książek o tematyce warmińskiej;https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Ch%C5%82osta ; Bożena Domagała - socjolog; zajmuje się między innymi problematyką mniejszości narodowych na Warmii i Mazurach; pracownik na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ; Bożena Beba - autorka wielu prac o sztuce i kulturze Warmii i Mazur ; Halina Murawska

Subject and Keywords:

przyroda Warmii i Mazur ; życie codzienne ; wierzenia ludowe ; przesądy ludowe ; lecznictwo ludowe ; dżuma ; szpitalnictwo ; barok ; średniowiecze ; żywioły

Temporal coverage:

Warmia i Mazury

Spatial coverage:

od pradziejów do XX wieku

ResearchDomains:

dziedzina nauk humanistycznych ; historia ; historia codzienności

ResearchProblems:

jak Warmiacy i Mazurzy postrzegali środowisko naturalne na przestrzeni wieków?; jak zmieniało się postrzeganie natury przez Warmiaków i Mazurów?

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

OtherTags:

tomik stanowi zbiór referatów z sympozjum, które rokrocznie odbywa się w Olsztynie, a organizowane jest przez Ośrodek Badań Naukowych i Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz Muzeum Budownictwa Ludowego

Abstract:

Tomik ukazuje człowieka od pradziejów po XX wiek na tle otaczającej go przyrody. Pokazuje jakie były jego obawy i nadzieje związane ze stałym obcowaniem z naturą. Prezentuje sposób patrzenia ludzi na środowisko przyrodnicze, w którym żyją. Znalazło to odbicie także w literaturze i kulturze ludowej, ściśle połączonej z przyrodą. Kolejne artykuły poruszają tematykę: zespołów zamkowych, urządzeń miejskich, szpitalnictwa, chorób, kultury ludowej.

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp; 2. Człowiek a środowisko na Mazurach wschodnich w I tysiącleciu p.n.e.; 3. Zespół zamkowy oraz system urządzeń miejskich Olsztynka w średniowieczu; 4. Człowiek doby baroku a środowisko; 5. Szpitalnictwo na Warmii w wiekach XVI-XVIII; 6. Dżuma na Mazurach w latach 1708-1711; 7. Utracone; 8. Klimaty Warmii; 9. Człowiek i przestrzeń w kulturze; 10. Człowiek a środowisko w kulturze ludowej - ziemia i woda; 11. Człowiek a środowisko w kulturze ludowej - żywioł ognia

Publisher:

Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Place of publication:

Olsztyn

Object type:

książka

Signature:

BN 1.966.957

ISBN/ISSN:

ISBN 83-87643-21-1; ISSN 0585-3893

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Rozprawy i materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Ke̢trzyńskiego w Olsztynie

Publication date:

1999

Location of original object:

Biblioteka Raczyńskich

Archives:

Biblioteka Raczyńskich Poznań

In archives:

CW Wypożyczalnia Al. Marcinkowskiego 23

Additional information:

"Biblioteka Raczyńskich Poznań; plac Wolności 1961-739 Poznań; e-mail: sekretariat@bracz.edu.pl;tel/fax 61 852 98 68"

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/c1.966.957/c1+966+957/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=c1+966+957&1%2C1%2C
×

Citation

Citation style: