Title:

"Mieszkanie. Analiza socjologiczna"

Creator:

Ewa Kaltenberg - Kwiatkowska (1935 - 2015) - doktor nauk humanistycznych; socjolog; długoletni pracownik naukowy Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie a potem Politechniki Warszawskiej; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

Contributor:

Ewa Zaleska ; Tadeusz Burger - socjolog; prekursor badań nad świadomością ekologiczną Polaków; pracownik Uniwersytetu Warszawskiego ; Lucyna Frąckiewicz (12.05.1926 - 06.06.2009) - ekonomistka; profesor doktor habilitowany; specjalistka w zakresie polityki społecznej; pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego; https://pl.wikipedia.org/wiki/Lucyna_Fr%C4%85ckiewicz ; Anna Rębowska - socjolog; doktor nauk humanistycznych; profesor Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; pracownik Katedry Socjologii Władzy ; Anna Górska ; Krystyna Łapińska - Tyszka - badaczka wsi i ludności wiejskiej ; Sylwia Dobrowolska ; Juliusz Dominowski ; Zdzisława Jarząbek ; Waldemar Siemiński - socjolog; pisarz; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego; pracował w placówkach projektowo-architektonicznych spółdzielni mieszkaniowych oraz w instytutach naukowych związanych z planowaniem przestrzennym ; Jolanta Wiench ; Grażyna Ungeheuer – Buican ; Krzysztof Herbst (1943 - ?) - socjolog; działacz społeczny ;współzałożyciel Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych; https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Herbst

Subject and Keywords:

mieszkanie ; gospodarstwo domowe ; dom ; osiedle ; środowisko mieszkalne ; mieszkanie wiejskie ; hotel pracowniczy ; zamieszkiwanie ; gospodarowanie przestrzenią ; projektowanie mieszkania ; mieszkania miejskie ; mieszkania wiejskie

Temporal coverage:

Polska

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia zamieszkiwania

ResearchProblems:

jak użytkowane są mieszkania?; typologia sposobów użytkowania mieszkań; jakie są normatywy przy projektowaniu mieszkań?; społeczne aspekty mieszkalnictwa; przestrzenna lokacja funkcji w mieszkaniu;

SocialCategories:

społeczeństwo polskie

ResearchFields:

dom

Abstract:

Książka koncentruje się na problematyce socjologii mieszkalnictwa. W piętnastu artykułach autorzy próbują przedstawić różnorakie obszary związane z mieszkaniem, jego urządzaniem, użytecznością i podejmowanymi w nim praktykami. W pierwszym rozdziale przedstawione są najważniejsze społeczne aspekty mieszkalnictwa. Kolejne skupiają się na subiektywnych ocenach, preferencjach mieszkaniowych, a także ocenach warunków mieszkań. Największy blok artykułów poświęcony jest mieszkaniu – wzorom i modelom jego użytkowania przez rodzinę. W tym kontekście autorzy rozważają sposoby użytkowania głównych części mieszkania, życzenia dotyczące mieszkań, sposoby myślenia o przestrzeni domowej. Dalej analizowana jest przestrzenna lokacja poszczególnych funkcji w mieszkaniu, przedstawiana jest typologia sposobów użytkowania mieszkań oraz propozycje rozwiązań projektowych. Większość artykułów dotyczy mieszkań miejskich. Część trzecia poświęcona jest rodzinom wiejskim oraz ich warunkom mieszkaniowym.

Table of contents:

Zawiera: Słowo wstępne; 1. Mieszkanie jako problem społeczny. Droga do mieszkania; 2. Wzory i modele użytkowania mieszkania; 3. Środowisko mieszkalne. Dom rodziny wiejskiej

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne

Place of publication:

Warszawa

Object type:

książka

Signature:

BN 1.110.200

ISBN/ISSN:

ISBN 83-208-0214-8

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Polityka społeczna w PRL

Publication date:

1982

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych

Additional information:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych; ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań; tel: (+48) 61 829 20 53;

Digital object format:

text/xml

×

Citation

Citation style: