Title:

"Co znaczy mieszkać? Szkice antropologiczne"

Creator:

Grazyna Woroniecka - doktor nauk humanistycznych; profesor w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego; Członkini Komitetu Naukoznawstwa PAN; Przewodnicząca Sekcji Tradycji i Ethosu w Nauce; w latach 2005-2012 Prodziekan ds. Finansowych WSNSiR; od 2012 Wicedyrektor ISNS ds. Dydaktycznych

Contributor:

Małgorzata Jacyno - doktor nauk humanistycznych; audiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Zakładu Socjologii Wsi i Miasta ; Dorota Rancew - Sikora - doktor nauk humanistycznych; profesor na Uniwersytecie Gdańskim; Kierownik Zakładu Socjologii Życia Codziennego; Kierownik Socjologicznych Studiów Doktoranckich; przewodnicząca Rady Programowej na kierunku socjologia; ; Maciej Brosz - doktor nauk humanistycznych; adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim ; Marcin Jewdokimow - socjolog; doktor nauk humanistycznych; kierownik Katedry Kultury XX wieku w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ; Bogna Dowgiałło- doktor nauk humanistycznych; adiunt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego ; Ewa Kaltenberg - Kwiatkowska(1935 - 11.04.2015) - doktor nauk humanistycznych; studiowała w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1952-1957; magisterium uzyskała na Wydziale Filozoficznym w 1958 r.; stopień doktora - w 1974 r. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN; specjalizowała się początkowo w socjologii rodziny i socjologii pracy, a ostatecznie zajęła się socjologią miasta i mieszkalnictwa oraz socjologią przestrzeni; http://wiki.isns.uw.edu.pl/Warszawa_-_Kaltenberg-Kwiatkowska_Ewa_-_publikacje ; Przemysław Kisiel - doktor nauk humanistycznych; adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie ; Beata Łaciak - doktor nauk humanistycznych; profesor na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych; zajmuje się analizą przemian obyczajowych we współczesnym społeczeństwie polskim; socjologią dzieciństwa oraz analizą i odbiorem przekazów medialnych ze szczególnym uwzględnieniem prasy, seriali i programów telewizyjnych, portali internetowych; jest członkiem zarządu Instytutu Spraw Publicznych ; Magdalena Łukasiuk - Gmurczyk - doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ; Ewa Nowicka - profesor antropologii społecznej na Uniwersytecie Warszawskim; kierownik Zakładu Antropologii Społecznej Instytutu Socjologii; wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej; https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewa_Nowicka-Rusek ; Sandeep Kumar

Subject and Keywords:

zamieszkiwanie ; mieszkanie ; dom ; przestrzeń mieszkalna ; estetyka ; projektowanie ; moda ; trendy ; Romowie ; stratyfikacja ; rodzina ; migranci hinduscy ; kuchnia ; wystrój domu

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; antropologia ; socjologia zamieszkiwania ; antropologia zamieszkiwania

ResearchProblems:

praktyki zamieszkiwania a status społeczny; zróżnicowanie praktyk zamieszkiwania ze względu na cechy demograficzne; jak transformacja ustrojowa wpłynęła na praktyki zamieszkiwania?; wybory i strategie mieszkaniowe członków społeczeństwa polskiego;

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo polskie ; Romowie ; imigranci hinduscy w Toronto

ResearchFields:

dom

Abstract:

Książka porusza temat przestrzeni mieszkalnej: tego, jak ludzie ją kształtują i jak ona kształtuje ludzi. Opisywane zjawiska ukazane są na tle przemian życia społecznego, które dotykają cywilizację euroamerykańską. Książka zwiera 11 tekstów, przypisanych trzech częściom. Część pierwsza przedstawia mieszkanie jako część swojego „ja“. Kolejna część to studium tego, jak pozornie prywatna przestrzeń mieszkania zostaje zdefiniowana społecznie pod kątem poprawności, normalności, właściwego czy modnego wystroju. Ostatnia część prezentuje jak mieszkają Inni oraz próbuje stanowić zwierciadło dla polskich praktyk mieszkaniowych. Autorzy stosują w swych badaniach metody jakościowe.

Table of contents:

Zawiera: część pierwsza: Mieszkanie jako przestrzeń indywidualna; część druga: Mieszkanie jako przestrzeń społeczna; część trzecia: Inni w swoich mieszkaniach;

Publisher:

Trio

Place of publication:

Warszawa

Object type:

książka

Signature:

BN 2.639.511

ISBN/ISSN:

ISBN 978-83-7436-089-0

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Obyczaje, Prawo i Polityka, Życie Codzienne

Publication date:

2007

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych

Additional information:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych; ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań; tel: (+48) 61 829 20 53;

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/c2.639.511/c2+639+511/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=c2+639+511&1%2C1%2C
×

Citation

Citation style: