Title:

"Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989"

NumberOfPages:

242

Creator:

Małgorzata Mazurek (1979 - ?) - socjolog; historyk; doktor nauk humanistycznych; specjalizuje się w tematyce współczesnej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej; pracownik Instytutu Historii na Columbia University;

Subject and Keywords:

społeczeństwo kolejki ; komunizm ; kolejki ; PRL ; status społeczny ; zaradność ; konsumpcja ; przedsiębiorczość ; ekspedientki ; handel ; stalinizm ; strajki ; turystyka zakupowa ; NRD ; Dzień Kobiet ; wykluczenie ; Federacja Konsumentów ; Gomułka, Wiesław ; odpowiedzialność majątkowa

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

1945-1989

ResearchDomains:

dziedzina nauk humanistycznych ; historia ; historia Polski

ResearchProblems:

czym jest "społeczeństwo kolejki"?; jakie zachowania, wartości, zwyczaje są charakterystyczne dla członków "społeczeństwa kolejki"?; gdzie tkwiły źródła niedoboru?; jak jednostki doświadczały niedoboru?; związek między społecznym doświadczeniem niedoboru a strukturą społeczeństwa;

SocialCategories:

członkowie społeczeństwa Polskiego w czasach PRL ; łodzkie włókniarki ; eskpedientki ; jednostki zaangażowane w tworzenie Federacji Konsumentów ; mieszkańcy Bydgoszczy

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Książka opowiada o społeczeństwie PRL i doświadczanej przezeń codzienności zakupów. Przedmiotem pracy są zjawiska, które kształtowały mobilność wewnątrz świata kolejki, a także emocje towarzyszące funkcjonowaniu w społeczeństwie. Książka podzielona jest na 5 rozdziałów, tworzących luźno powiązane ze sobą historie opowiadane z perspektywy kolejek i kolejkowiczów (wywiady biograficzne). Pierwszy rozdział traktuje o związkach między biografią a strukturą społeczeństwa, czyli o indywidualnym przeżywaniu „społeczeństwa kolejki“. Przytaczana jest tu historia dwóch rodzin z Bydgoszczy. Drugi wprowadza perspektywę emocji i klimatu społecznego, które wiązały się z dystrybucją deficytowych towarów. Trzeci rozdział opowiada o „społeczeństwie kolejki“ w perspektywie transgeniczności, kolejna o upolitycznieniu doświadczeń niedoboru na przykładzie łódzkich włókniarek. Ostatnia część sumuje społeczne doświadczenia niedoboru z perspektywy ekspertów, którzy stworzyć zorganizowany ruch konsumencki.

Table of contents:

Zawiera: Wprowadzenie; 1. Przeskakiwanie kolejki: indywidualna zaradność czasów kryzysu; 2. Nieuczciwe ekspedientki: instytucjonalizacja społecznego klimatu; 3. Transgraniczna turystyka zakupowa między PRL a NRD: konflikty dystrybucyjne i etniczność; 4. Łódzkie "państwo opiekuńcze": płeć i upolitycznienie doświadczenia niedoboru; 5. Organizacje i ruch konsumencki w PRL: eksperci w "społeczeństwie kolejki"; Zakończenie

Publisher:

Wydawnictwo Trio

Place of publication:

Warszawa

Object type:

książka

Signature:

BN 2.725.406

ISBN/ISSN:

ISBN 978-83-7436-232-0

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Publication date:

2010

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Wydziału Historycznego UAM

Additional information:

Biblioteka Wydziału Historycznego UAM; ul. Umultowska 89d; tel. (61) 829 15 42; e-mail:bibhis@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/c2.725.406/c2+725+406/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=c2+725+406&1%2C1%2C
×

Citation

Citation style: