Title:

"Są w życiu rzeczy. Szkice z socjologii przedmiotów"

NumberOfPages:

269 + 9 str. bibliografii

Creator:

Marek Krajewski (1969- ?); Iława; socjolog; profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza; specjalizuje się w socjologii kultury oraz socjologii sztuki; dyrektor projektu Galeria Zewnętrzna AMS; pomysłodawca projektu Niewidzialne Miasto; https://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Krajewski_(socjolog);

Subject and Keywords:

przedmioty ; rzeczy ; uczłowieczenie ; trwałość przedmiotów ; dobra materialne ; motyw przewodni ; styl życia ; reżimy podtrzymujące ; miejsca codzienności ; jednorazówki ; opakowanie ; samochód ; reklamówka ; poly-bag

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia przedmiotów

ResearchProblems:

czym jest socjologia przedmiotów?; jaki jest związek między człowiekiem a przedmiotem?; jakie cechy charakteryzują przedmioty we współczesnym świecie?; przedmioty jako przeszkody dla jednostek; przedmioty jako mali pomocnicy

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Książka jest próbą prezentacji programu socjologicznej refleksji i badań nad materialnością. Autor podkreśla, że przedmioty są ważne nie tylko w roli małych pomocników, w pełni poddanych naszej woli. Są też istotne jako przeszkody stające nam na drodze. Ta problematyczność może sprawiać, że związek z nimi jest tak intensywny. Autor zauważa, że problemy, których dostarczają przedmioty, kształtują specyfikę życia człowieka. Uznanie przedmiotów za problem i ich problematyczności za stan normalny powoduje, że nasze relacje z nimi stają się bardzo podobne do tych, które łączą nas z Innymi. W książce zostają wprowadzone autorskie terminy tj.: przestrzeń życia przedmiotów, style i sposoby życia przedmiotów, motyw przewodni, przedmiot centralny, reżim podtrzymujący.

Table of contents:

Zawiera: 1. Szukając miejsca dla przedmiotów; 2. Czym są przedmioty i co socjologowi po nich?; 3. Przedmiot, który uczłowiecza; 4. Jak żyją przedmioty: sposoby i style życia obiektów materialnych; 5. Życie przedmiotów a jednostki - wokół pojęcia motyw przewodni; 6. Okiełznać przedmioty - reżimy podtrzymujące; 7. (Normalne) kurioza; 8. Jednorazówki. Przedmioty, które żyją zbyt krótko; 9. Polly - bag; 10. Opakowanie. Przedmiot niższej rangi; 11. Samochód - emocje i potworność; 12. Samotwór. Doświadczając złożoności zmodernizowanego świata

Publisher:

Fundacja Bęc Zmiana

Place of publication:

Warszawa

Object type:

książka

Signature:

1538162 I

ISBN/ISSN:

ISBN 978-83-62418-26-8

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Publication date:

2013

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych

Additional information:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych; ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań; tel: (+48) 61 829 20 53;

Digital object format:

text/xml

×

Citation

Citation style: