Title:

"Praktyki cielesne"

NumberOfPages:

291+16 str. zdjęć

Creator:

Jacek Maria Kurczewski (11.01.1943 - ?) - socjolog, specjalizuje się w socjologii i antropologii prawa oraz obyczajów; w latach 1991–1993 wicemarszałek Sejmu I kadencji; https://pl.wikipedia.org/wiki/Jacek_Kurczewski;

Contributor:

Beata Łaciak - doktor nauk humanistycznych; profesor Uniwersytetu Warszawskiego; pracownik Katedry Socjologii i Antropologii Prawa i Obyczajów w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ; Aleksandra Herman - doktor nauk humanistycznych; pracownik Katedry Socjologii i Antropologii Prawa i Obyczajów w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ; Dominika Dzido - absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego; doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW ; Aleksandra Sufilda- socjolog; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego; doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych

Subject and Keywords:

cielesność ; ciało ; płeć ; płeć męska ; płeć żeńska ; zabiegi higieniczne ; rozrywki erotyczne ; seksualność ; nagość ; obyczaje ; media ; przekaz medialny ; naturyzm ; naturyści ; subkultura sadomasochistyczna

Temporal coverage:

Polska

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia ciała

ResearchProblems:

czym jest cielesność?; jakie praktyki cielesne są charakterystyczne dla poszczególnych płci?; czym jest praktyka cielesna?; czym jest socjologia ciała?; czy działania związane z ciałem są ważne dla jednostki?; czy prezentowane w mediach wzorce cielesności zgodne są ze społecznymi odczuciami i postawami?; czym jest prywatyzacja ciała i jak się objawia?; społeczna ocena nagości; jak oceniany jest naturyzm?; jakie są nowe granice męskości i kobiecości?; jak kształtuje się i czym się charakteryzuje subkultura sadomasochistyczna w Polsce?

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo polskie

ResearchFields:

praktyki cielesne

Abstract:

Zbiór artykułów lokuje się na przecięciu kilku perspektyw - perspektywy antropologii i socjologii obyczajów, socjologii moralności oraz gender studies. Autorzy podejmują dyskusję nad niekiedy kontrowersyjnymi zjawiskami w kulturze współczesnej. Omawiane w książce zjawiska są objawem pewnej ogólnej tendencji, jaką jest eksponowanie cielesności, pozornego wyzwolenia prywatnego ciała, które wystawione na widok publiczny podlega społecznemu ukształtowaniu i społecznej interpretacji. Książka podzielona jest na 5 tematycznych rozdziałów.Niektórzy autorzy swoje wnioski opierają na badaniach empirycznych, np. analizie przekazów medialnych, ankietach, wywiadach czy obserwacji uczestniczącej.

Table of contents:

Zawiera: 1. Praktyki cielesne; 2. Obyczaje dotyczące ciała w Polsce okresu transformacji; 3. Eksces społecznej nagości; 4. Kulturowe kody płci; 5.Polska scena BDSM;

Publisher:

Trio

Place of publication:

Warszawa

Object type:

książka adresowa

Signature:

BN 2.639.561

ISBN/ISSN:

ISBN 83-7436-049-6

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Publication date:

2006

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych

Additional information:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych; ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań; tel: (+48) 61 829 20 53;

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/tpraktyki+cielesne/tpraktyki+cielesne/1%2C3%2C3%2CB/frameset&FF=tpraktyki+cielesne&1%2C1%2C/indexsort=-
×

Citation

Citation style: