Title:

"Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania"

NumberOfPages:

240

Creator:

Marcin Jewdokimow - doktor nauk humanistycznych; socjolog; adiunkt Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie; kierownik Katedry Kultury XX wieku Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa

Subject and Keywords:

zamieszkiwanie ; mieszkanie ; dom ; rutyna ; społeczne praktyki zamieszkiwania ; transformacja ustrojowa w Polsce ; Polska ; nowe technologie ; udomowienie pracy

Temporal coverage:

Polska ; Irlandia

Spatial coverage:

1945 - 1989 r. ; okres po 1989 r. ; 2004 - 2009 r.

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia zamieszkiwania

ResearchProblems:

jak zmieniało się zjawisko zamieszkiwania na przestrzeni wieków?; jak system polityczno-gospodarczy w Polsce wpływał na praktyki zamieszkiwania?; czym są rutynowe praktyki zamieszkiwania?; teoria społecznych praktyk zamieszkiwania;

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo polskie

ResearchFields:

dom

HistoricalEvent:

transformacja ustrojowa w Polsce

Abstract:

Celem tej książki jest bliższe przyjrzenie się zjawisku zamieszkiwania. Autor formułuje własną koncepcję badania zjawiska zamieszkiwania, którą nazywa koncepcją społecznych praktyk zamieszkiwania. Omawia ją w rozdziale drugim. Natomiast rozdział pierwszy stanowi przegląd dotychczasowych teorii dotyczących omawianego tematu, zarówno polskich , jak i zagranicznych. Ustalenia swojej teorii autor wykorzystuje przede wszystkim w rozdziale trzecim. W rozdziale czwartym autor skupia się na trendach zamieszkiwania charakterystycznych dla nowoczesności jako okresu historycznego. Dwa kolejne rozdziały stanowią analizę jakim podległy i podlegają społeczne praktyki zamieszkiwania w Polsce.

Table of contents:

Zawiera: Wstęp; 1. Od prywatnego domu do społecznych praktyk zamieszkiwania; 2. Koncepcja społecznych praktyk zamieszkiwania; 3. Krótkie wprowadzenie do fenomenologii społecznych praktyk zamieszkiwania; 4. Historyczne przemiany społecznych praktyk zamieszkiwania; 5. Wybrane aspekty przemian społecznych praktyk zamieszkiwania w Polsce od 1945 do 1989 roku; 6. Zmiany społecznych praktyk zamieszkiwania w Polsce po 1989 roku; Zakończenie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Place of publication:

Warszawa

Object type:

książka

Signature:

BN 2.764.641

ISBN/ISSN:

ISBN 978-83-7072-733-8

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Publication date:

2011

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Materiał badawczy pochodzi z różnych źródeł: wywiadów pogłębionych realizowanych w Polsce i Irlandii, obserwacji i autoobserwacji, analizy treści czasopism poświęconych zamieszkiwaniu i internetowego forum, dwóch badań fotograficznych.

×

Citation

Citation style: