Title:

"Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego"

NumberOfPages:

447 + 4 str. spisu treści

Creator:

Tomasz Rakowski - doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Zakładzie Antropologii Kulturowej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego; współpracuje z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; etnolog; kulturoznawca; lekarz; specjalista medycyny ratunkowej;

Subject and Keywords:

transformacja ustrojowa w Polsce ; wykluczenie społeczne ; margines społeczny ; bieda ; ubóstwo ; wieś polska ; zbieractwo ; złom ; wieś popegeerowska ; degradacja ; praktyka niemocy ; bezrobocie ; bezrobotni ; kopalnie ; górnicy

Temporal coverage:

Wałbrzych ; okolice Przysuchy i Szydłowca ; Boguszów - Gorce ; gmina Kleszczów

Spatial coverage:

2001-2006

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; antropologia rzeczy ; antropologia codzienności

ResearchProblems:

kultura biedy; twórczość osób zmarginalizowanych; jak transformacja ustrojowa wpłynęła na bezrobocie w Polsce?; jak osoby bezrobotne radzą sobie ze swoją sytuacją?; jak zmieniają się zachowania, obyczaje i zwyczaje osób zubożałych?; jak modernizacja wpłynęła na skutki transformacji ustrojowej?; jak zmienia się status społeczny osób badanych?; czym jest "nowa bieda"?

SocialCategories:

byli chłoporobotnicyz okolic Szydłowca i Przysuchy ; byli górnicy z Wałbrzycha i Boguszowa-Gorców ; mieszkańcy okolic kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

OtherTags:

Książka uhonorowana Nagrodą Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera 2010;

Abstract:

Książka jest etnograficzną opowieścią o ludziach zdegradowanych, którzy w wyniku likwidacji zakładów niespodziewanie utracili pracę, a wraz z nią swoją pozycję ekonomiczną, społecznąi kulturową. Autor badał trzy społeczności: byłych chłoporobotników z okolic Szydłowca i Przysuchy, zajmujących się zbieraniem ziół i grzybów, byłych górników z Wałbrzycha i Boguszowa-Gorców, utrzymujących się z nielegalnego wydobycia węgla i zbierania złomu, oraz mieszkańców okolic kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie, żyjących ze zbieractwa i łowiectwa na terenie dawnego miejsca pracy. Badania prowadzone były w Polsce w latach 2001-2006. Przedstawiciel grupy badanej to człowiek zubożały, bezrobotny od wielu lat lub pracujący nielegalnie i dorywczo. To osoba w wieku powyżej 36 lat, pamiętająca swoje zatrudnienie w PRL-u; z wykształceniem zawodowym/podstawowym, pochodząca z małego/średniego miasta lub wsi.

Table of contents:

Zawiera: Od autora; 1. Wprowadzenie: Antropolog jako wizytator nędzy; 2. Okolice Szydłowca i Przysuchy (przedgórze świętokrzyskie, Radomszczyzna); 3. Wałbrzych - Boguszów - Gorce; 4. Pogranicza odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów"; 5. Zakończenie

Publisher:

Wydawnictwo słowo/obraz terytoria

Place of publication:

Gdańsk

Object type:

książka

Signature:

BN 2.719.668

ISBN/ISSN:

ISBN: 978-83-7453-912-8

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Idee i Polityka

Publication date:

2009

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Wydziału Historycznego UAM

Additional information:

Biblioteka Wydziału Historycznego UAM; ul. Umultowska 89d; tel. (61) 829 15 42; e-mail:bibhis@amu.edu.pl

URL:

http://terytoria.com.pl/userfiles/file/ksiazki_pdf/lowcy,_zbieracze,_praktycy_niemocy_recenzja.pdf;http://www.wuw-warsaw.pl/download/czytanki_12.pdf;http://www.lewica.pl/?id=24803;

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Badania etnograficzne prowadzone w latach 2001-2006 wśród byłych górników z okolic Wałbrzycha, bezrobotnych z okolic Szydłowca i Przysuchy (przy południowej granicy województwa mazowieckiego) oraz zbieraczy złomu i odpadków kopalnianych z okolic Bełchatowa.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aRakowski%2C+Tomasz+%281974-+%29./arakowski+tomasz+++++1974/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=arakowski+tomasz+++++1974&26%2C%2C48
×

Citation

Citation style: