Title:

"Antropologia codzienności"

NumberOfPages:

194

Creator:

Roch Sulima (16.08.1942 - ?)- kulturoznawca; historyk kultury; antropolog kulturowy; folklorysta; doktoryzował się (1974) i habilitował się (1983) na Uniwersytecie Warszawskim; od 1993 profesor zwyczajny; kieruje Zakładem Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; jest również profesorem w Instytucie Kultury i Komunikowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; https://pl.wikipedia.org/wiki/Roch_Sulima

Subject and Keywords:

codzienność ; transformacja ustrojowa w Polsce ; ogródki działkowe ; Syrena ; samochody ; napisy na murach ; libacje ; alkohol ; dacze ; supermarket ; ikonosfera ; modernizacja ; śmieci ; nieużytki

Temporal coverage:

Polska ; Saska Kępa

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia ; antropologia codzienności

ResearchProblems:

Jakie praktyki składają się na polską codzienność?; Jakie teksty kultury były wytwarzane przez polskie społeczeństwo u progu zmiany systemowej?; Jakie znaczenie mają codzienne praktyki?; Jak doświadczana jest codzienność?

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo polskie ; mieszkańcy Saskiej Kępy ; warszawiacy

ResearchFields:

meta dziedzina

HistoricalEvent:

transformacja ustrojowa w Polsce

Abstract:

Przedmiotem pracy jest codzienność i składające się na nią praktyki oraz teksty kulturowe wytwarzane przez społeczeństwo polskie w realiach transformacji ustrojowej. Praca składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział, traktujący o działkach, opowiada o ich ikonosferze, przemianach architektonicznych, przestrzeniach zmysłowych, strukturze sąsiedzko-rodzinnej, relacjach z przedmiotami. Kolejny przedstawia proces powstawania, życia oraz śmierci Syren. Trzeci rozdział poświęcony jest zjawisku graffiti na przykładzie napisów na murach w Saskiej Kępie. Rozdział traktujący o libacji alkoholowej ogniskuje się wokół tematu przestrzeni takiej formy biesiadowania. Kolejny rozdział przedstawia zjawisko daczy, które były pewnymi sztucznymi przedstawieniami środowiska naturalnego. Ostatnią, część swojej pracy autor poświęca supermarketom i ich znaczeniu w nowym porządku. Badania prowadzone były różnymi metodami, w tym: obserwacja zewnętrzna, wywiady, analiza przekazów językowych.

Table of contents:

Zawiera: Wstęp ;1. Między rajem a śmietnikiem. Smutek warzywnych ogródków; 2.Wprowadzenie do semiotyki śmierci; 3.O imionach widywanych na murach; 4.Semantyka libacji alkoholowej; 5.Szepty i krzyki na daczach; 6.Supermarket. Przyczynek do retoryki konsumpcji; Zamknięcie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Place of publication:

Kraków

Object type:

książka

Signature:

BN 2.541.550

ISBN/ISSN:

ISBN: 978-83-233-1339-7

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Anthropos

Publication date:

2000

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Magazyn; Książki

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

http://culture.pl/pl/dzielo/roch-sulima-antropologia-codziennosci

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aSulima%2C+Roch+%281942-+%29./asulima+roch+++++1942/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=asulima+roch+++++1942&3%2C%2C116
×

Citation

Citation style: