Title:

"Socjologia codzienności"

NumberOfPages:

973

Creator:

Piotr Sztompka (02.03.1944- ?) - socjolog; profesor nauk humanistycznych; profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego; https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Sztompka; ; Małgorzata Bogunia - Borowska - doktor nauk humanistycznych; socjolog; kulturoznawca ; medioznawca; adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka Wydziału Filozoficznego oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka studiów podyplomowych z zakresu ekonomii i zarządzania ukończonych na Wydziale Prawa i Administracji przy Zakładzie Ekonomii Stosowanej UJ;

Subject and Keywords:

kultura ; życie codzienne ; emocje ; nastroje ; konformizm ; wstyd ; lęk ; wiara ; wierzenia ludowe ; rytuały ; samopoczucie ; ciało ; zdrowie ; internet ; komunikacja ; praca ; kariera ; społeczeństwo przemysłowe ; zaufanie ; ulica ; konsumpcja ; pieniądz ; czas wolny ; zakupy ; wspólnota ; kapitał społeczny ; dom ; rodzina ; singiel

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

lata 90. - połowa pierwszego dziesięciolecia XXI w.

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

czym jest socjologia codzienności?; czym charakteryzują się zjawiska codzienności?; jak współczesne jednostki pojmują zagadnienia związane z codziennością?

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo polskie

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Książka stanowi wybór tekstów z najnowszej zagranicznej literatury socjologicznej, dotyczących różnych aspektów życia codziennego. Ukazuje reprezentatywne dla socjologii prace od lat 90. do połowy pierwszego dziesięciolecia XXI w. Publikacja zawiera 35 artykułów lub rozdziałów książek opublikowanych w centrach światowej socjologii – USA i Wielkiej Brytanii. Teksty uporządkowane są w 8 częściach, z których każda dotyczy odmiennego obszaru czy kontekstu życia codziennego . Poszczególni autorzy opisują kwestie związane z intymnością, społecznym znaczeniem miłości i przyjaźni, zaufaniem w różnych sferach ludzkiego bytowania, współczesną konsumpcą i jej przejawami, opisami rozmaitych emocji i wieloma innymi. Teksty mają charakter analityczno – teoretyczny, są jednak wzbogacone licznymi przykładami oraz interpretacjami zjawisk codzienności.

Table of contents:

Zawiera: Wprowadzenie; 1. Dom i intymność; 2. Wspólnota i kapitał społeczny; 3. Ulica i konsumpcja; 4. Praca i kariera; 5. Agora i komunikacja; 6. Ciało i zdrowie; 7. Duch i wiara; 8. Emocje i nastroje;

Publisher:

Wydawnictwo Znak

Place of publication:

Kraków

Object type:

książka

Signature:

BN 316.7 Soc

ISBN/ISSN:

ISBN 978-83-240-0959-6

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Publication date:

2008

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych

Additional information:

Dwuwydziałowa Biblioteka Nauk Społecznych; ul. Szamarzewskiego 91; bud. C; 60-568 Poznań; 61 829 22 57; bwns@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/asztompka/asztompka/1%2C12%2C171%2CB/frameset&FF=asztompka+piotr+++++1944&77%2C%2C109