Title:

"Życie codzienne Polaków na przełomie XX i XXI w."

NumberOfPages:

440 + 8 str. zdjęć

Creator:

Roch Sulima (16.08.1942 - ?) - kulturoznawca; historyk kultury; antropolog kulturowy; folklorysta; profesor nauk humanistycznych; kieruje Zakładem Kultury Współczesnej w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego; jest profesorem w Instytucie Kultury i Komunikowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; https://pl.wikipedia.org/wiki/Roch_Sulima;

Contributor:

Janusz Tazbir; Leszek Kazimierz Gilejko; Anna Wyka; Janusz Goćkowski; Anna Woźniak; Monika Kostera; Małgorzata Szpakowska; Wojciech Kaute; Andrzej Mencwel; Anna Zdrożyńska; Włodzimierz Pawluczuk; Tomasz Rakowski; Piotr Kowalski; Adam Dobroński; Hanna Gosk; Małgorzata Marcjanik; Piotr Jordan Śliwiński; Stefan Bednarek; Marian Golka; Włodzimierz Karol Pessel; Stanisław Siekierski; Mirosława Jaworowska; Bronisław Gołębiowski; Dorota Simonides; Józef Borzyszkowski; Cezary Obracht - Prondzyński; Jerzy Sikora; Kazimierz Sopuch

Subject and Keywords:

życie codzienne ; zmiana społeczna ; transformacja ustrojowa w Polsce ; obywatele ; korupcja ; władza ; aktywizm ; polskość ; swojskość ; religijność ; kicz ; sieć ; telefony komórkowe ; blogerzy ; blogger ; blogosfera ; ulica ; życie ulicy ; turystyka

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

od 1989

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

czym jest polskość?; jak zmiany systemowe wpłynęły na codzienność Polaków?; jak uświadamiana jest codzienność przez jednostki?; jakie nowe narzędzia wkroczyły do sfery codzienności?; jak zmieniały się media na przestrzeni lat?; blog jako narzędzie komunikowania; jaka jest mowa współczesnego Polaka?; jak w prozie polskiej przełomu XX i XXI wieku jest przedstawiana codzienność?; czym jest obywatelskość?; kim był polski kierownik w latach 1950-2000?;

SocialCategories:

Polacy ; Kaszubi

ResearchFields:

meta dziedzina

HistoricalEvent:

transformacja systemowa (lata 80. XX wieku)

Abstract:

Dla każdego z żyjących jego czasy to okres przełomowy, niezwykły, okres, który wejdzie do historii. Każdy jest przekonany o wielkiej zmianie, jaka się dokonuje za jego życia. Autorzy tekstów porządkują ten świat przekonań. Opisują codzienność z punktu widzenia badacza kultury. Książka podzielona jest na 7 większych części. Pierwsza z nich porusza temat zmian życia codziennego Polaków, które wynikały ze zmiany systemu władzy. Część 2 oraz 7 poświęcone są analizie świadectw – dzienników i esejów. W części 3 autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie czym jest codzienność. Kolejna część książki skupia się na mediach i ich codziennym użytkowaniu. Część 5 opowiada o różnych obliczach codzienności, wliczając w to życie codzienne ulicy czy turystykę i codzienność. Ostatnia opowiada o codzienności w różnych regionach.

Table of contents:

Zawiera: Wstęp; 1. Wielka zmiana a życie codzienne Polaków; 2. Świadectwa 1. - Eseje; 3. Czym jest codzienność?; 4. Języki i media codzienności; 5. Oblicza codzienności; 6. Codzienność w kulturze regionów; 7. Świadectwa 2. - Dzienniki; Aneks;

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Stopka

Place of publication:

Łomża

Object type:

książka

Signature:

BN 2.528.771

ISBN/ISSN:

ISBN 83-85734-52-X

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Seria Glogerowska

Publication date:

2003

Archives:

Biblioteka Raczyńskich Poznań

In archives:

Biblioteka Raczyńskich Poznań

Additional information:

"Biblioteka Raczyńskich Poznań; plac Wolności 1961-739 Poznań; e-mail: sekretariat@bracz.edu.pl;tel/fax 61 852 98 68"

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/tSeria+Glogerowska/tseria+glogerowska/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=tseria+glogerowska&13%2C%2C13
×

Citation

Citation style: