Title:

"Raj od dewelopera. Kulturowy obraz wspólnot mieszkaniowych na nowych osiedlach"

Volume:

13

NumberOfPages:

10

Creator:

Magdalena Szczepańska; adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Subject and Keywords:

osiedla mieszkaniowe ; osiedla grodzone ; wspólnoty mieszkaniowe ; fora internetowe

Temporal coverage:

Poznań ; Gdańsk ; Warszawa ; Wrocław ; Łódź

Spatial coverage:

2012-2013

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

Czy wspólnota mieszkaniowa pociąga za sobą ściślejszą współpracę mieszkańców niż ma to miejsce w przypadku innych form zrzeszania lokatorów?; W jaki sposób realizuje się współpraca we wspólnotach mieszkaniowych na nowych osiedlach?; Czy mieszkańcy osiedli grodzonych różnią się od mieszkańców pozostałych nowych osiedli i czego dotyczą różnice?

SocialCategories:

mieszkańcy osiedli ; mieszkańcy osiedli grodzonych

ResearchFields:

dom

Abstract:

Główny przedmiot artykułu stanowi zobrazowanie sposobów funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych działających na nowych osiedlach poprzez pryzmat tezy o indywidualizmie mieszkańców charakterystycznej dla nowoczesności. Praca składa się z trzech części: pierwsza poświęcona jest opisowi postaw w stosunku do wspólnoty mieszkaniowej, zaangażowania i integracji mieszkańców, druga nakreśleniu nastawienia do nowego osiedla jako przestrzeni prestiżowej, bardziej wygodnej i będącej przedmiotem satysfakcji. Trzecia wskazuje na mechanizmy kontroli społecznej występujące na nowych osiedlach. Autorka dokonała analizy wpisów na 30 forach internetowych w pięciu polskich miastach: Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Łodzi stosując rozróżnienie na osiedla nowe grodzone i osiedla nowe niegrodzone.

Table of contents:

Zawiera: 1. Wspólnota indywidualistów; 2. Duma właściciela; 3. "Wolnoć Tomku w swoim domku"

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Place of publication:

Katowice

Object type:

artykuł

Signature:

 BN 2.480.799 A

ISBN/ISSN:

ISSN 1506-5790

Language:

polski

Link to library:

http://seia.us.edu.pl/sites/default/files/SE_T13.pdf

Series:

Studia Etnologiczne i Antropologiczne

Publication date:

2013

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

click here to follow the link

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Analiza danych z forów internetowych w celu porównania wypowiedzi mieszkańców nowych osiedli (w tym osiedli grodzonych) w Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu i Łodzi.

×

Citation

Citation style: