Title:

"O sposobach zabijania zwierząt"

Volume:

3-4

NumberOfVolumes:

4

NumberOfPages:

10

Creator:

Ryszard Ciarka; pracownik Zakładu Antropologii Kultury, Filmu i Sztuki Audiowizualnej Polskiej Akademii Nauk; sekretarz redakcji Kwartalnik Filmowy.

Subject and Keywords:

zwierzęta ; zabijanie ; hodowla ; pożywienie ; mit ; wierzenia ludowe ; polowanie ; racjonalizacja ; desakralizacja przyrody

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; antropologia współczesności

ResearchProblems:

Mity związane z koniecznością zdobywania pożywienia przez człowieka; Obyczaje towarzyszące zabijaniu zwierząt; Chrześcijańska desakralizacja przyrody; Współczesne sposoby zabijania zwierząt; Uzasadnienia i racjonalizacja towarzyszące zabijaniu zwierząt;

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo polskie

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Artykuł przybliża rytuały, praktyki i uzasadnienia faktu zabijania zwierząt oparte o mity, tradycję i działania codzienne mieszkańców wsi hodujących zwierzęta. Praca składa się z trzech części: pierwsza przybliża mity związane z oddzieleniem człowieka od sił nadprzyrodzonych zapewniających mu bezpieczną egzystencję, od którego rozpoczęła się walka o przeżycie. Druga opisuje tradycyjne rytuały związane z polowaniem i zabijaniem zwierząt poprzez pryzmat oddalania od siebie faktu zabijania, który to autor nazywa "oszukiwaniem". Trzecia cześć stanowi opis pozyskanych podczas badań terenowych danych dotyczących sposobów, odpowiedzialnych osób, praktyk związanych z zabijaniem, hierarchizowaniem i selekcją zwierząt. Autor posłużył się dwiema technikami w celu pozyskania informacji służących do sformułowania powyższych wniosków: analizą danych zastanych, w tym kwerendą czasopism "Lud", "Wisła" i ZWAK, publikacji i prac naukowych, a także badaniami terenowymi w formie kwestionariuszowej wśród mieszkańców wsi Bierwce, Budki i Murzynowo.

Table of contents:

Zawiera: 1. W poszukiwaniu - Mit; 2. Oszukiwanie; 3. Sposoby zabijania zwierząt.

Publisher:

Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki

Place of publication:

Warszawa

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 99372 III

ISBN/ISSN:

ISSN 1230-6142

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa – antropologia kultury, etnografia, sztuka

Publication date:

1994

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

click here to follow the link

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Analiza danych zastanych na temat sposbów zabijania zwierząt i związanych z tym aktem mitów, uzasadnień, rytułaów i praktyk (w tym kwerenda czasopism "Lud", "Wisła" i ZWAK, publikacji i prac naukowych) oraz badania terenowe praktyk we wsiach Bierwce, Budki, Murzynowo.

×

Citation

Citation style: