Title:

"Podróż poślubna jako rytuał przejścia - analiza socjologiczna przemian zjawiska"

NumberOfPages:

22

Creator:

dr hab. Jakub Isański - socjolog; pracuje w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej w Instytucie Socjologii UAM; prowadzi badania procesów społecznych zachodzących we współczesnym społeczeństwie polskim – ruchliwości społecznej, przestrzennej, migracji; interesuje się socjologią turystyki i podróży; https://amu.edu.pl/szybkie-linki/mediow/be/lista-wg-nazwisk/dr-jakub-isaski,-wydzia-nauk-spoecznych

Subject and Keywords:

podróż poślubna ; rytuały przejścia ; zwyczaje ślubne ; małżeństwo ; status społeczny

Temporal coverage:

Polska ; Japonia ; USA ; Wietnam ; Francja ; Korea Południowa ; Holandia

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia podróży ; socjologia rodziny ; socjologia obyczajów

ResearchProblems:

Czy podróż poślubną można nadal opisywać jako rytuał przejścia?; Czym jest rytuał przejścia?; Jakie znaczenia nadaje się podróży poślubnej w poszczególnych świata (Polska, USA, Japonia, Francja, Holandia, Wietnam, Korea Południowa) w świetle badań empirycznych?; Jakie socjologiczne znaczenia ma obecnie podróż poślubna?

SocialCategories:

młode małżeństwa

ResearchFields:

mobilność

Abstract:

Autor analizuje społeczne znaczenie podróży poślubnej, która dla wielu par nadal stanowi istotny element ceremonii zaślubin. "W tekście przedstawione są przykłady podróży poślubnych z różnych części świata, które dowodzą podobnych funkcji jaką podróże takie spełniają. Rytuały przejścia towarzyszą nam więc stale w życiu społecznym, integrując wspólnotę i wprowadzając do niej rytualnie nowych członków, pomagają określić czytelnie granice wspólnoty, status jej członków, ułatwiają także oddzielenie sfery publicznej od prywatnej." (z abstraktu s.107)

Table of contents:

zawiera: 1. Podróż poślubna jako rytuał przejścia (rite de passage) i społeczna inicjacja – kontekst historyczny; 2. Podróż poślubna i zwyczaje ślubne w świetle koncepcji rytuałów przejścia; 3. Podsumowanie

Publisher:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Place of publication:

Kraków

Object type:

artykuł

Signature:

BN P.261627 A

ISBN/ISSN:

ISSN 0867-3888

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Folia Turistica

Publication date:

2013

Archives:

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

In archives:

H, GN-GV

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie; ul. Dobra 56/66; 00-312 Warszawa; tel.: (22) 55 25 178, 55 25 179 (Informatorium)

Digital object format:

text/xml


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://www.folia-turistica.pl/attachments/article/430/FT_28_2013_POL.pdf
×

Citation

Citation style: