Title:

"Telewizja w życiu nieletnich przestępców"

Volume:

213

NumberOfPages:

179

Creator:

dr Hubert Tomkowiak - adiunkt w Pracowni Edukacyjnych Zastosowań Informatyki na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

RelatedNames:

prof. Wiesław Ambrozik

Subject and Keywords:

telewizja ; media ; wpływ telewizji ; młodzież ; zakład wychowawczy ; telewizja i kultura ; telewizja i wychowanie ; przemoc w telewizji ; programy telewizyjne ; bohaterowie telewizyjni ; rodzina ; dewiacja

Abstract:

Przedmiotem rozważań w książce jest oddziaływanie telewizji na młodzież. Opierając się na wynikach badań ilościowych (239 wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród chłopców z zakładów poprawczych), autor omawia rolę środowiska rodzinnego i znaczenia telewizji w życiu nastolatków zanim trafili oni do zakładu poprawczego. Wśród szczegółowych problemów badawczych analizie poddano m.in. kwestię społecznego pochodzenia wychowanków, poziomu ich niedostosowania społecznego, funkcjonowania ich rodzin pochodzenia, w tym stosunków z rodzeństwem, konfliktów rodzinnych czy autorytetu rodzica. W odniesieniu do praktyk medialnych pytano m.in. o obecność telewizji w życiu badanych, co próbowano określić m.in. na podstawie liczby odbiorników w rodzinie, sposobu oglądania TV, ulubionych gatunków, cenionych cech i naśladowania ulubionych bohaterów TV oraz rozmów na temat obejrzanych w TV materiałów. Książka jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej (promotor: prof. W. Ambrozik).

Table of contents:

zawiera: 1. Wstęp; 2. Miejsce telewizji w procesie uspołecznienia dorastających pokoleń; 3. Metodologiczne podstawy badań; 4. Badani nieletni przestępcy i ich środowisko; 5. Miejsce telewizji w życiu nieletnich przestępców; 6. Zakończenie

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe UAM

Place of publication:

Poznań

Object type:

książka

Signature:

BN 1.648.690

ISBN/ISSN:

ISBN 978-83-232-2760-1; ISSN 0083-4254

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Seria Psychologia i Pedagogika nr 213

Publication date:

2014

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Magazyn; Książki

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Publikacja powstała na podstawie pracy doktorskiej i badań do niej przeprowadzonych. Badania objęły 239 chłopców - wychowanków zakładów poprawczych typu otwartego (MOAS), półotwartego oraz o wzmożonym nadzorze wychowawczym. Najpierw prowadzono rozmowę, następnie analizę dokumentów badanego (weryfikacja danych z wywiadu). Publikacja omawia wyniki wywiadów kwestionariuszowych.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aTomkowiak+Hubert/atomkowiak+hubert/1%2C1%2C2%2CB/frameset&FF=atomkowiak+hubert&2%2C%2C2
×

Citation

Citation style: