Title:

"Uczenie się z podróży w narracjach turystów indywidualnych (backpackersów)"

Volume:

404

NumberOfPages:

294

Creator:

dr hab. Agata Wiza - kierownik Zakładu Pedagogiki na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; zainteresowania badawcze: pedagogika społeczna, pedagogika czasu wolnego, kultura fizyczna, społeczne i indywidualne aspekty starzenia się; http://awf.poznan.pl/tir-metodyka-rekreacji/379-dr-agata-wiza;

Subject and Keywords:

podróż ; podróżowanie ; podróżnik ; turystyka ; backpacking ; backpackers ; uczenie się ; wielokulturowość ; tubylcy ; fenomenologia ; tożsamość ; metoda dokumentarna ; wywiady jakościowe

Temporal coverage:

kraje i miasta całego świata

Spatial coverage:

XXI w.

Tags:

Badania zostały przeprowadzone w dużej mierze w Szczyrku podczas Ogołnopolskiego Spotkania Obieżyświatów, Trampów i Turystów (OSOTT).

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; pedagogika ; pedagogika czasu wolnego ; pedagogika podróży

ResearchProblems:

"1. Jakie znaczenie z perspektywy narratorów odgrywa backpacking w postrzeganiu siebie, innych ludzi oraz otaczającego świata?; 2. Jakie są przyczyny, konteksty uprawiania backpackingu?; 3. Jaki sens mają dla narratorów spotkania z ludźmi (zarówno z mieszkańcami odwiedzanych krajów, jak i innymi podróżującymi)?; 4. Czym jest podróżowanie, jaką rolę narratorzy nadają tej aktywności życiowej?" (str. 139)

SocialCategories:

podróżnicy ; backpackersi ; tubylcy

ResearchFields:

mobilność

Abstract:

"Celem monografii jest rekonstrukcja zjawiska backpackingu poprzez analizę publikacji związanych z tym zagadnieniem oraz badania własne, odwołujące się do doświadczeń zawartych w narracjach osób podróżujących. W pracy podjęto próbę zbadania specyficznych kontekstów uczenia się z wykorzystaniem koncepcji całożyciowego uczenia się, w której podkreślana jest łączność instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej edukacji. Odwołując się do doświadczeń uczestników badań, pokazano, że backpacking sprzyja uczeniu się przez całe życie.(...) Osiągnięcie powyższych celów umożliwia podejście jakościowe, dające wgląd w subiektywny sposób przeżywania i rozumienia świata badanych." Publikacja zawiera rozdziały teoretyczne i empiryczne. W tych ostatnich Autorka skupiła się na analizie przyczyn uprawiania backpackingu, kontaktach z tubylcami i turystami, refleksyjności podróżników i sensów przypisywanych swojemu podróżowaniu, a także wpływu jaki wywiera ono na postrzeganie siebie, innych i świata.

Table of contents:

Zawiera: 1. Wstęp; 2. Teoretyczne koncepcje uczenia się; 3. Oblicza wielokulturowości; 4. Perspektywy odczytywania backpackingu; 5.Wielowymiarowość zjawiska backpackingu; 6. Metodologia badań; 7. Konteksty uczenia się; 8. Sens i znaczenia podróżowania; 9. Zakończenie

Publisher:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Place of publication:

Poznań

Object type:

książka

Signature:

BN 2.788.641

ISBN/ISSN:

ISBN 978-83-61414079-7; ISSN 0239-7161

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Seria Monografie nr 404

Publication date:

2013

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Sygnatura w bibliotece UAM - 1809334 I

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Przeprowadzając badania zastosowano podejście jakościowe, jako strategię badawczą przyjmując metodę dokumentarną, a wywiad jakościowy - jako technikę gromadzenia materiału badawczego. Przeprowadzono 35 wywiadów z backpackersami, czyli turystami, którzy samodzielnie planowali i odbywali swoje zagraniczne, długoterminowe wyprawy, które dotyczyły poznawania odwiedzanych krajów. Respondentami zostały osoby, które mają doświadczenie w backpackingu. W grupie badanej znalazły się osoby w wieku 22-60 lat, z różnych rejonów Polski, z miast i wsi. Przeważały osoby z wykształceniem wyższym, należące do klasy średniej.


External content

This content is hosted outside the digital library.

Click the link below to view the content.

https://alpha.bn.org.pl/search~S5*pol?/aWiza%2C+Agata./awiza+agata/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=awiza+agata&8%2C%2C9
×

Citation

Citation style: