Title:

"Estetyka PRL: ludowość i groteska"

Volume:

1

NumberOfVolumes:

4

NumberOfPages:

5

Creator:

Krzysztof Piątkowski - antropolog kultury; Wykładowca m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi i SWPS w Warszawie; Zainteresowania naukowe: antropologia sztuki, mitologia współczesności, historia i metodologia myśli antropologicznej; Opublikował m.in.: "Semiotyczne badania nad kulturą w etnologii. Studium metodologiczne", "O czym opowiada antropologiczna opowieść (z W. Bursztą), "Kicz jako problem antropologiczny"; Link do strony: http://www.wssip.edu.pl/wykladowcy/k_piatkowski/

Subject and Keywords:

rzeczywistość ; kreacja ; powaga ; zabawa ; PRL ; literatura ; sztuka ; socrealizm ; ludowość ; groteska

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

1945-2011

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; antropologia sztuki

ResearchProblems:

Napięcie pomiędzy powagą a zabawą w polskiej twórczości okresu PRL.

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo polskie

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Artykuł skupia się na dwoistości estetyki sztuki i literatury okresu PRL: przeplatające się powagę i zabawę czy też tragiczność i drwinę opisuje w kontekście wzajemnych relacji i występujących w nich napięć. Autor wysuwa tezę, zgodnie z którą socjalizm jako ustrój totalitarny tworzy sztuczną, postulowaną rzeczywistość, która motywuje twórczość i codzienne funkcjonowanie jednostek. Praca składa się z trzech części: pierwsza przedstawia czytelnikowi podstawę teoretyczną artykułu i problemy, jakie napotyka badacz podejmujący tematykę związaną z PRL, druga to analiza PRL-owskiej estetyki poparta przykładami, zaś trzecia zawiera wnioski i stanowi refleksję na temat współczesności. Autor w celu sformułowania obecnych w artykule wniosków dokonał analizy zjawisk obecnych w okresie PRL w dziedzinie sztuki i literatury.

Publisher:

Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki

Place of publication:

Warszawa

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 99372 III

ISBN/ISSN:

ISSN 1230-6142

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa – antropologia kultury, etnografia, sztuka

Publication date:

2011

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-70771897-6f2a-4108-9e35-fbf365c2424c; https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=92794

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Autor w celu sformułowania obecnych w artykule wniosków dokonał analizy zjawisk obecnych w okresie PRL w dziedzinie sztuki i literatury.

×

Citation

Citation style: