Title:

"Przejawy uczuć w zapisie doświadczeń. Między kartami listów męża do żony."

Volume:

3-4

NumberOfVolumes:

4

NumberOfPages:

10

Creator:

Justyna Staroń - doktorantka w Katedrze Tekstologii i Edytorstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; W 2012 roku obroniła pracę magisterską poświeconą listom Leopolda Buczkowskiego do żony Marii, która została zakwalifikowana do finału XII edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską w dziedzinie literaturoznawstwa

Subject and Keywords:

listy ; emocje ; intymność ; małżeństwo ; żona ; mąż ; podróż ; rozłąka ; rodzina

Spatial coverage:

2015

ResearchDomains:

dziedzina nauk humanistycznych ; literaturoznawstwo

ResearchProblems:

Co mówią o faktach z życia autora jego listy do żony?; Jakie cechy autora pojawiają się w jego listach do żony?; Jakie uczucia przekazywał autor w listach do żony?

SocialCategories:

rodzina Buczkowskich

ResearchFields:

formy zażyłości

Abstract:

Artykuł poświęcony jest analizie listów jakie zostały napisane w latach 1946-1965 przez Leona Buczkowskiego do jego żony Marii. Praca składa się z trzech części: pierwsza stanowi przedstawienie autora listów oraz opis jego twórczości artystycznej i literackiej, a także informacje o jego związku i rozłąkach żoną, druga zawiera analizę cech Leona Buczkowskiego, jakie poznać można dzięki zachowanej korespondencji i emocji, jakie znajdują się w listach do żony. Trzecia część prezentuje czytelnikowi fragmenty listów oraz fotografie wykonane przez Buczkowskiego podczas podróży. Autorka wykonała analizę zachowanych listów Leona Buczkowskiego do Marii Buczkowskiej.

Publisher:

Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki

Place of publication:

Warszawa

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 99372 III

ISBN/ISSN:

ISSN 1230-6142

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa – antropologia kultury, etnografia, sztuka

Publication date:

2015

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=343554

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Analiza listów Leona Buczkowskiego do żony Marii.

×

Citation

Citation style: