Title:

"Hipermarket - raj odzyskany?"

Volume:

8

NumberOfPages:

16

Creator:

Joanna Makówka - Uniwersytet Łódzki

Subject and Keywords:

hipermarket ; raj ; miasto ; Eden ; ogród ; przestrzeń ; kreacja

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

2004-2012

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa

ResearchProblems:

Hipermarket jako przestrzeń stworzona na podobieństwo biblijnego raju.

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo polskie

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Artykuł przedstawia wnioski z indywidualnych wywiadów pogłębionych i analizy danych zastanych i interpretuje funkcjonowanie hipermarketu w kategoriach odtworzenia biblijnego raju. Praca składa się z trzech części: pierwsza wprowadza czytelnika w tematykę raju i przedstawia ludzką tęsknotę za nim jako za miejscem beztroski i szczęścia. Część druga wymienia wspólne cechy Edenu i hipermarketu, do których zaliczyć można: oderwanie od codziennego pospiechu, problemów, hiperbolizację w nazewnictwie, przestrzeni, kompletność zaopatrzenia, możliwość zaspokojenia potrzeb, wyraźne rozgraniczenie pomiędzy przestrzenią a otoczeniem, dokładnie zaplanowaną przestrzeń wewnątrz, brak zależności od naturalnych warunków atmosferycznych, dnia lub nocy i pór roku, kreację przestrzeni na świetlistą, wesołą, słoneczną. Ostatnia część to podsumowanie zwracające uwagę na odwieczne pragnienie człowieka, by odtworzyć rajską krainę.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Place of publication:

Katowice

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 1213539 II

ISBN/ISSN:

ISSN 0208-6336; ISSN 1506-5790

Language:

polski

Series:

Studia Etnologiczne i Antropologiczne

Publication date:

2004

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

click here to follow the link

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Indywidualne wywiady poglębione i analiza danych zastanych, przeprowadzone na potrzeby pracy magisterskiej napisanej pod kierownictwem G.E. Karpińskiej w Katedrze Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego.

×

Citation

Citation style: