Title:

"Dom – świat życia poważnego"

Volume:

2-3

NumberOfVolumes:

4

NumberOfPages:

11

Creator:

Janusz Barański (ur. 1 grudnia 1960 w Wieluniu) - antropolog kulturowy.; Adiunkt w Zakładzie Historii Idei Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim; Autor prac z zakresu mitologii słowiańskiej (kosmogonii słowiańskiej), metodologii nauki, retoryki słowa publicznego (języku polityki, reklamie), teorii kultury; Obecne jego zainteresowania pozostają w zakresie tzw. studiów kulturowych; Tłumacz prac z dziedziny etnologii, komunikacji społecznej, studiów kulturowych; Członek Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Cultura Wydawnictwa UJ; 17 lutego 2011 r. odznaczony został Medalem „Niezłomnym w słowie”; Link do strony: https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Bara%C5%84ski

Subject and Keywords:

dom ; rodzina ; rytuał ; intymność ; życie poważne ; ryt ; obyczaj ; zwyczaj ; tożsamość osobowa ; tożsamość zbiorowa ; obrzęd ; ceremonia ; rytualność ; autokomunikacja ; autokreacja ; rutyna

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; antropologia codzienności

ResearchProblems:

Czy współcześnie można mówić o rytuale domu i rytuale w domu?

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo polskie

ResearchFields:

dom

Abstract:

Artykuł poświęcony jest refleksji autora na temat przestrzeni domowej, którą rozpatruje poprzez szereg koncepcji teoretycznych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych, szczególne miejsce poświęcając durkheimowskiemu "życiu poważnemu". W publikacji wyróżnić można trzy części. Pierwsza ma charakter wprowadzający i przybliża czytelnikowi pojęcie rytuału, wskazując na przykłady występujące we współczesnych domostwach. Część druga opisuje różne płaszczyzny, w jakich realizuje się rytuał w miejscu zamieszkania: relacje z domownikami i "obcymi", sposoby zamieszkania, organizacja otoczenia, funkcje poszczególnych elementów architektonicznych i wyposażenia wnętrz (np. okien). W kolejnej części Autor prezentuje pojęcie rytualności, które wyjaśnia odwołując się do "strumieniowego" charakteru świadomości uwzorowania działań, autokomunikacji (i roli przedmiotów w jej uruchamianiu), autokreacji.

Publisher:

Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki

Place of publication:

Warszawa

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 99372 III

ISBN/ISSN:

ISSN 1230-6142

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa – antropologia kultury, etnografia, sztuka

Publication date:

2010

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

click here to follow the link

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

brak materiałów badawczych

×

Citation

Citation style: