Title:

Wizerunek Lichenia w mediach i oczach pielgrzymów

Volume:

1-2

NumberOfVolumes:

4

NumberOfPages:

10

Creator:

Izabella Dzienisiewicz

Subject and Keywords:

Licheń ; media ; pielgrzymi

Temporal coverage:

Licheń

Spatial coverage:

1998

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia ; antropologia religii

ResearchProblems:

Licheń jako miejsce spędzania czasu pielgrzymów - położenie, krajobraz, oferta; Sposób przedstawiania Lichenia w przewodnikach i czasopismach; Warstwa wizualna Lichenia; Wizerunek Lichenia w oczach pielgrzymów; Wizerunek Lichenia w mediach

SocialCategories:

pielgrzymi ; współczesne społeczeństwo polskie

ResearchFields:

praktyki religijne i quasi-religijne

Abstract:

Artykuł poświęcony jest wizerunkowi Lichenia. Z jednej strony przedstawione są sposoby kreacji Lichenia poprzez odpowiedni opis i charakter warstwy wizualnej, z drugiej zaś to jak jest on odbierany przez dwie kategorie: pielgrzymów i media. Praca składa się z czterech części. Pierwsza stanowi wprowadzenie w tematykę licheńskiego fenomenu - przedstawia położenie geograficzne miasta, a także przybliża ofertę skierowaną do pielgrzymów poprzez mieszczące się w nim sanktuarium maryjne. Druga zawiera opis sposobu, w jaki Licheń przedstawiają przewodniki i czasopisma redagowane w sanktuarium i jak prezentuje się jego wizualność. Trzecia cześć to wnioski z indywidualnych wywiadów pogłębionych dotyczących odbioru licheńskiego sanktuarium, zaś czwarta to medialna narracja na temat Lichenia jako miejsca kultu. Autorka posłużyła się analizą danych zastanych: przekazów medialnych, a także jakościowymi indywidualnymi wywiadami pogłębionymi.

Table of contents:

Zawiera: 1. Oferta; 2. Obraz słowny; 3. Obraz wizualny; 4. Odbiór- Wizerunek Lichenia w oczach Pielgrzymów; 5. Odbiór - Wizerunek lansowany przez media.

Publisher:

Polska Akademia Nauk Instytut Sztuki

Place of publication:

Warszawa

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 99372 III

ISBN/ISSN:

ISSN 1230-6142

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Konteksty. Polska Sztuka Ludowa – antropologia kultury, etnografia, sztuka

Publication date:

2002

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

click here to follow the link

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Analiza słownych i wizualnych przekazów medialnych, 9 indywidualnych wywiadów pogłębionych.

×

Citation

Citation style: