Title:

"Życie w miejskim hałasie"

Volume:

9

NumberOfPages:

12

Creator:

Iwona Kabzińska-Stawarz - profesor nauk humanistycznych; Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Subject and Keywords:

miasto ; hałas ; Liga Walki z Hałasem ; transport ; technologia ; Ciszak Antoni ; "noise-off" ; Sieć do Walki z Hałasem

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

2006

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; etnologia ; etnologia miasta

ResearchProblems:

Fakty na temat hałasu w miastach i jego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne ludzi; Inicjatywy dotyczące walki z hałasem w mieście

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo polskie

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Artykuł poświęcony jest nieodłącznemu zjawisku w codzienności mieszkańców miast - hałasowi. Praca zawiera dane na temat stanu faktycznego poziomu hałasu w wielkich miastach oraz zagrożeń jakie niesie on za sobą w kontekście zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka, opis inicjatyw, których celem jest uczynienie przestrzeni miejskiej bardziej higienicznej pod względem obecnego w nim poziomu dźwięku, a także przedstawienie kulturowych aspektów stosowania się do zasad niwelowania hałasu - przestrzegania prawa i obyczajów. Artykuł został napisany na podstawie analizy danych prasowych i internetowych na temat hałasu i inicjatyw związanych z walką z nim w mieście.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Place of publication:

Katowice

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 1213539 II

ISBN/ISSN:

ISSN 0208-6336; ISSN 1506-5790

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Studia Etnologiczne i Antropologiczne

Publication date:

2006

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

click here to follow the link

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Analiza danych prasowych i internetowych na temat hałasu i inicjatyw związanych z walką z nim w mieście.

×

Citation

Citation style: