Title:

Między swoim a obcym – świat bramy miejskiej kamienicy

Volume:

5

NumberOfPages:

10

Creator:

Grażyna Ewa Karpińska - prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab.; Dyrektor Instytutu, kierownik Zakładu Teorii i Badania Kultury Współczesnej Antropologia miasta; Zainteresowania naukowe: antropologia w mieście, antropologia przestrzeni, antropologia codzienności, kulturowe zróżnicowanie krajów byłej Jugosławii, cyfrowe archiwa, dokumentacja przeszłości

Subject and Keywords:

brama ; kamienica ; przestrzeń ; granica ; przestrzeń wizualna ; przestrzeń zapachów ; sensoryczność ; liminalność

Temporal coverage:

Łódź

Spatial coverage:

1999

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; etnologia ; etnologia miasta

ResearchProblems:

Brama kamienicy jako przestrzeń liminalna; Swojskość versus obcość w kontekście przechodzenia przez bramę kamienicy.

SocialCategories:

mieszkańcy łódzkich kamienicy czynszowych

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Artykuł poświęcony jest analizie bramy miejskiej kamienicy czynszowej. Autorka rozpatruje owe miejsce jako przestrzeń liminalną, pełną znaczenia dla poczucia bezpieczeństwa, autoidentyfikacji i związanego z nią podziału na "swojskie" i "obce" lub "swoich" i "obcych". Praca składa się z trzech części: pierwsza prezentuje zabudowę wielkomiejską, której istotnym elementem są kamienice, ich podwórka, bramy, związana z nimi estetyka. W kolejnej części autorka przytacza najważniejsze wątki dotyczące codziennych doświadczeń jakie niesie za sobą posiadanie własnego mieszkania "za bramą", która to jest miejscem kluczowym dla podziału wewnętrzne i zewnętrzne, granicą pomiędzy normami domowymi a ulicznymi. Ostatnia część poświęcona została cechom miejsc granicznych: ambiwalencji, przejściowości, progowości. Artykuł powstał w oparciu o analizę materiałów z badań terenowych znajdujących się w Archiwum Zakładu Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Place of publication:

Katowice

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 1213539 II

ISBN/ISSN:

ISSN 0208-6336; ISSN 1506-5790

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Studia Etnologiczne i Antropologiczne

Publication date:

2001

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

click here to follow the link

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Analiza materiałów z badań terenowych z Archiwum Zakładu Etnologii Uniwersytetu Łódzkiego.

×

Citation

Citation style: