Title:

Akty symboliczne w przestrzeni zdewaluowanej. Przykład „urban exploration” i graffiti

Volume:

9

NumberOfPages:

13

Creator:

Grzegorz Błahut - adiunkt w Zakładzie Antropologii Pogranicza i Społeczności Lokalnych; W 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej "Wyobrażenia i wizualizacje jako znaki tożsamości na przykładzie przestrzeni miasta Bielska-Białej", napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Bukowskiej-Floreńskiej; Od 2007 roku jest zatrudniony w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwerytetu Śląskiego; Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są przede wszystkim na problemach kultury mieszkańców miast oraz ulegających wpływom miejskiego stylu życia obszarach wiejskich; Link do strony: http://ieiak.us.edu.pl/instytut/pracownicy/dr-grzegorz-blahut

Subject and Keywords:

miasto ; przestrzeń zdewaluowana ; graffiti ; urban exploration ; eksploracja miejska ; przestrzeń abstrakcyjna ; infiltracja ; archeologia industrialna ; buildering ; wspinaczka miejska ; parcours ; trzecia fala

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

1989-2006

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; etnologia ; etnologia miasta

ResearchProblems:

Eksploracja miejska - geneza, historia; Eksploracja miejska w Polsce; Grafitti w Polsce

SocialCategories:

współczesne społeczeństwo polskie

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Artykuł poświęcony jest symbolice, jaka charakteryzuje zjawiska związane z tak zwana "przestrzenią zdewaluowaną". Autor ukazuje genezę, historię i współczesne funkcjonowanie na terenie Polski dwóch fenomenów - eksploracji miejskiej i graffiti. W pracy wyróżnić można cztery części. Pierwsza poświęcona jest uwagom wstępnym na temat nadawania przez człowieka symbolicznych znaczeń przestrzeni. Druga i trzecia prezentują wybrane zjawiska "urban exploration" oraz graffiti poświęcając uwagę również związanymi z nimi aspektom psychologicznym i etosie. Czwarta część podsumowuje wcześniejsze rozważania wskazując na ludzką tendencję do waloryzacji przestrzeni. Artykuł powstał na bazie analizy danych zastanych: literatury i stron internetowych poświęconych "urban exploration" i graffiti w Polsce.

Table of contents:

Zawiera: 1. "Urban exploration" na świecie - przygody w miejskiej dżungli; 2. Polski etos "urban exploration" (miejskiej eksploracji); 3. Funkcje społeczne i psychologiczne graffiti; 4. Zakończenie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Place of publication:

Katowice

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 1213539 II

ISBN/ISSN:

ISSN 0208-6336; ISSN 1506-5790

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Studia Etnologiczne i Antropologiczne

Publication date:

2006

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

click here to follow the link

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Analiza danych zastanych: literatury i stron internetowych poświęconych "urban exploration" i graffiti w Polsce.

×

Citation

Citation style: