Title:

"Aktywność zorganizowana, czyli o przejawach działalności emerytów i rencistów w środowisku miejskim"

Volume:

10

NumberOfPages:

17

Creator:

Dorota Świtała-Trybek; doktor habilitowany; Pracownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego; Zainteresowania naukowe: Tradycyjna i współczesna kultura, Obrzędowość doroczna i rodzinna, Turystyka kulturowa, Kultura górnicza, Religijność i pobożność ludowa.

Subject and Keywords:

aktywność zorganizowana ; aktywność zinstytucjonalizowana ; emeryci ; renciści ; miasto ; uniwersytet trzeciego wieku ; klub seniora ; hobby ; związki ; stowarzyszenia

Temporal coverage:

województwo śląskie

Spatial coverage:

2006

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; antropologia kulturowa ; antropologia współczesności

ResearchProblems:

Aktywność seniorów w województwie śląskim.

SocialCategories:

seniorzy zamieszkujący województwo śląskie

ResearchFields:

nieformalne pozadomowe

Abstract:

Artykuł poświęcony jest aktywności emerytów zamieszkujących śląskie miasta. W pierwszej części pracy Autorka zwraca uwagę na proces starzenia się społeczeństwa, czyli wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, będący konsekwencją przemian demograficznych, oraz na fakt dużego psychicznego obciążenia, związanego z przejściem na emeryturę, w kontekście zmiany statusu społecznego i rytmu codziennej egzystencji. Duża ilość czasu wolnego i samotność, często wynikająca z zerwania kontaktów społecznych są mniej uciążliwe, kiedy osoba ich doświadczająca podejmuje nowe działania. Druga część pracy przedstawia czytelnikowi aktywności popularne wśród seniorów województwa śląskiego: uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniorów przy zakładach pracy i instytucjach, takich jak dom kultury, parafia, opieka społeczna, przynależność do związków i stowarzyszeń związanych z hobby. Ostatnia część zawiera uwagi końcowe. Artykuł powstał w oparciu o wywiady z seniorami zamieszkującymi województwo śląskie, które zostały wykonane w 2006 roku.

Table of contents:

Zawiera: 1. Uwagi wprowadzające; 2. Uniwersytety trzeciego wieku - na naukę nigdy nie jest za późno; 3. Kluby seniorów przy zakładach pracy; 4. Zinstytucjonalizowana aktywność seniorów.; 5. "Związkowa" aktywność zorganizowana; 6. Uwagi końcowe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Place of publication:

Katowice

Object type:

artykuł

Signature:

UAM 1213539 II

ISBN/ISSN:

ISSN 0208-6336; ISSN 1506-5790

Language:

polski

Link to library:

click here to follow the link

Series:

Studia Etnologiczne i Antropologiczne

Publication date:

2010

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Archives:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

In archives:

Czasopisma - Magazyn

Additional information:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu; ul. Ratajczaka 38/40; 61-816 Poznań; 61 829 38 17; 61 829 38 24 (fax); library@amu.edu.pl

URL:

click here to follow the link

Digital object format:

text/xml

ResearchInfo:

Badania terenowe (wywiady z seniorami) przeprowadzone w 2006 roku w województwie śląskim.

×

Citation

Citation style: