Object structure
Title:

"Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938)". Życiorys Floriana J. Pamiętnik nr 2"

ResearchProjectTitle:

Konkurs pamiętnikarski <<Życiorysy bezrobotnych>> zorganizowany przez Instytut Socjologiczny w Poznaniu

NumberOfPages:

55

Creator:

Florian Znaniecki (1882-1956); ur. w Świątnikach; założyciel Polskiego Instytut Socjologii, jeden z klasyków polskiej socjologii

Subject and Keywords:

pamiętnik ; życiorys ; bezrobotni ; konkurs pamiętnikarski ; rynek pracy ; ubóstwo ; robotnicy

Temporal coverage:

Polska ; Wielkopolska ; Gostyń ; Pleszew ; Zaleszczyki ; Niemcy ; Francja ; Leszno ; Westfalia

Spatial coverage:

1911-1938

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

życiorys bezrobotnego w latach międzywojennych

SocialCategories:

bezrobotni ; rzemieślnicy ; robotnicy

ResearchFields:

reprodukowanie i wytwórczość

Abstract:

Życiorysy bezrobotnych powstały w ramach konkursu pamiętnikarskiego, zorganizowanego przez Polski Instytut Socjologiczny w Poznaniu w 1938 roku.

Table of contents:

1. Życiorys Brunona S. Pamiętnik nr 1; 2. Życiorys Floriana J. Pamiętnik nr 2; 3. Życiorys Jana M. Pamiętnik nr 3; 4. Życiorys Józefa J. Pamiętnik nr 4; 5. Życiorys Józefa P. Pamiętnik nr 5; 6. Życiorys Józefa T. Pamiętnik nr 6; 7. Życiorys Józefa W. Pamiętnik nr 7; 8. Życiorys Kazimierza R. Pamiętnik nr 8; 9. Życiorys Marcina T. Pamiętnik nr 9; 10. Życiorys Pawła K. Pamiętnik nr 10; 11. Życiorys Romana G. Pamiętnik nr 11; 12. Życiorys Szczepana K. Pamiętnik nr 12

Object type:

pamiętnik

Language:

polski

Relation:

Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938) ; Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938). Życiorys Brunona S. Pamiętnik nr 1 ; Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938). Życiorys Jana M. Pamiętnik nr 3 ; Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938). Życiorys Józefa J. Pamiętnik nr 4 ; Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938). Życiorys Józefa P. Pamiętnik nr 5 ; Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938). Życiorys Józefa T. Pamiętnik nr 6 ; Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938). Życiorys Józefa W. Pamiętnik nr 7 ; Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938). Życiorys Kazimierza R. Pamiętnik nr 8 ; Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938). Życiorys Marcina T. Pamiętnik nr 9 ; Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938). Życiorys Pawła K. Pamiętnik nr 10 ; Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938). Życiorys Romana G. Pamiętnik nr 11 ; Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938). Życiorys Szczepana K. Pamiętnik nr 12

Next title:

Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938). Życiorys Jana M. Pamiętnik nr 3

Previous title:

Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938). Życiorys Brunona S. Pamiętnik nr 1

Is part of:

Konkurs <<Życiorysy bezrobotnych>> (1938)

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami; Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Publication date:

24.07.1938

Creation date:

05.10.2015

Actors with access rights:

Okres ochrony autorskich praw majątkowych wygasł

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami"

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

uczelnia wyższa

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Archives:

Archiwum Instytutu Socjologii UAM

Additional information:

Instytut Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89C, 60-568 Poznań, tel. (061) 829 2259; e-mail: socjolog@amu.edu.pl

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

ca. 24.07.1938

Area Range of document creation:

Gostyń

ResearchInfo:

Życiorysy bezrobotnych powstały w ramach konkursu pamiętnikarskiego, zorganizowanego przez Polski Instytut Socjologiczny w Poznaniu w 1938 roku.

×

Citation

Citation style: