Object structure
Title:

"Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ58"

ResearchProjectTitle:

Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego

NumberOfPages:

7

Creator:

Rafał Drozdowski, prof. dr hab., socjolog, kierownik Zakładu Socjologii Życia Codziennego w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Contributor:

Marek Krajewski, prof. dr hab., socjolog, kierownik Zakładu Badań Kultury Wizualnej i Materialnej w w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

RelatedNames:

Marek Ziółkowski ; Iwona Borkowska ; Agnieszka Figiel ; Honorata Jakubowska ; Michał Korczyński ; Konrad Miciukiewicz ; Dorota Mroczkowska ; Krzysztof Podemski ; Alicja Raciniewska ; Łukasz Rogowski ; Marta Skowrońska ; Radosław Skrobacki ; Filip Schmidt

Subject and Keywords:

dom ; wyobraźnia ; przyszłość ; strategia ; adaptacja ; codzienność ; rodzina ; socjologia ; socjologia codzienności ; państwo ; system ; bliscy ; znajomi ; rzeczy ; motywy przewodnie ; społeczeństwo ; Polska ; pieniądze ; praca ; zmiana ; cele życiowe ; fotografia ; socjologia wizualna ; biografia ; małe miasto

Temporal coverage:

Polska ; Wielkopolska

Spatial coverage:

ca. 2008-2009

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności

ResearchProblems:

W jaki sposób jednostki wyobrażają sobie społeczny świat, reguły nim rządzące, swoje miejsce w jego obrębie, tego, co stanowi dla nich efektywny schemat działania?; Jaki jest stopień, zakres i siła transgresyjności wyobraźni respondentów, stopień zdolności do zaprojektowania siebie i świata na nowo? W jakim sensie i czy jednostki są i twórcami, a na ile produktami świata, w obrębie którego funkcjonują?; Co jednostka traktuje jako realne i co rozpoznaje jako charakterystyczne dla siebie atrybuty? Jaką siłę, zakres i związki z codziennymi praktykami ma wyobraźnia społeczna jednostki?

SocialCategories:

Mieszkańcy Wielkopolski w wieku od 30 do 40 lat

ResearchFields:

meta dziedzina

Abstract:

Projekt badawczy „Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego” jest rekonstrukcją społecznych wyobrażeń na temat szans oraz warunków kształtowania losu własnego i najbliższej rodziny. Owocem projektu jest książka „Wyobraźnia społeczna. Horyzonty, źródła, dynamika”. Autorzy poprzez rozbudowane badania empiryczne starali się odtwarzać to, w jaki sposób jednostki myślowo wykraczają poza tu i teraz, by projektować swoją własną przyszłość. Przedmiotem analizy było też to, jak ludzie odtwarzają w wyobraźni rzeczywistość, do której próbują się adoptować: co dostrzegają w otaczającym ich świecie, w jaki sposób poznawczo go opanowują, czy są zdolni do myślowych transgresji. Wyobraźnia społeczna traktowana jest jako najważniejsze narzędzie poznawcze, którego rekonstrukcja pozwala na odtwarzanie celów, wartości oraz przekonań Polaków.

Table of contents:

Zawiera: Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. Narzędzia badawcze oraz materiały pomocnicze-etap 1; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. Narzędzia badawcze oraz materiały pomocnicze-etap 2; Transkrypcje wywiadów

Object type:

transkrypcja wywiadu

Language:

polski

Relation:

Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. Narzędzia badawcze oraz materiały pomocnicze-etap 1; ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. Narzędzia badawcze oraz materiały pomocnicze-etap 2 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT01 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT02 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT03 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT04 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT05 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT06 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT07 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT08 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT09 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT10 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT11 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT12 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT13 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT14 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT15 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT16 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT17 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT18 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT19 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. NT20 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB21 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB22 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB23 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB24 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB25 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB26 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB27 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB28 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB29 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB30 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB31 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB32 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB33 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB34 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB35 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB36 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB37 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB38 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB39 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. OB40 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ41 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ42 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ43 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ44 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ45 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ46 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ47 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ48 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ49 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ50 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ51 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ52 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ53 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ54 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ55 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ56 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ57 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ59 ; Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ60

Next title:

Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ59

Previous title:

Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego. CZ57

Is part of:

Społeczno-kulturowe ramy codziennych strategii inwestycyjnych wybranych grup współczesnego społeczeństwa polskiego

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami; Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych

Publication date:

2008

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/"

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digital object format:

application/pdf

Document's creation date range:

ca 2008-2009

ResearchInfo:

Badania prowadzone w Obornikach Wielkopolskich, Czarnkowie i Nowym Tomyślu miały charakter dwuetapowy i z jednej strony polegały na użyciu klasycznych technik socjologicznych takich jak wywiad, z drugiej zaś technik wizualnych i analiz materialnych wymiarów życia respondentów. Projekt badawczy nie tylko więc pozwolił uzyskać wartościowy materiał badawczy, ale również stał się okazją do przetestowania nowych, słabo obecnych w socjologicznych analizach narzędzi poznawania rzeczywistości społecznej. W badaniach wzięło udział 60 respondentów, zarówno kobiet, jak i mężczyzn z wieku od 30 do 40 lat.

×

Citation

Citation style: