Title:

"Do telewizora powiem jakieś tam ostrzejsze słowo. Medialne doświadczenia telewidzów serwisów informacyjnych i programów publicystycznych"

NumberOfPages:

107

Creator:

Ryszard Necel

RelatedNames:

Krzysztof Podemski

Subject and Keywords:

telewizja ; życie codzienne ; widz ; program informacyjny ; sfera publiczna ; polityka ; oglądanie ; dziennikarze ; kultura popularna ; praktyki medialne ; codzienność

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

ca. 2007-2008

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności ; socjologia mediów ; socjologia kultury popularnej

ResearchProblems:

Jaką rolę w życiu codziennym odgrywają programy informacyjne? Czy oglądanie programów informacyjnych ma charakter rytualny? Jakie istnieją czynniki różnicujące codzienne praktyki związane z oglądaniem telewizji? Jak i przy pomocy jakich kryteriów widzowie oceniają programy informacyjne? Jakie role i funkcje ogrywa oglądanie programów informacyjnych?

SocialCategories:

Polacy ; dziennikarze ; politycy ; widzowie telewizyjnych programów informacyjnych

ResearchFields:

praktyki medialne

Abstract:

Praca magisterska poświęcona codziennym praktykom medialnym związanym z oglądaniem telewizyjnych programów informacyjnych. Autor zarówno próbuje w niej odpowiedzieć na pytanie o miejsce i rolę praktyk medialnych w życiu codziennym, o ich uspołeczniające, jak i uwięziawiające role, jak i odtwarza kategorie, którymi posługują się widzowie programów informacyjnych podczas ich oceny. Autora interesują również czynniki różnicujące praktyki medialne, a także recepcja przez widzów nowych rodzajów programów telewizyjnych mieszczących się w obrębie tzw. info-rozrywki.

Table of contents:

zawiera: Wprowadzenie; 1. Narodziny kultury popularnej; 2. Widownia, publiczność, audytorium, gatunek – konteksty teoretyczne; 3. Metodologia; 4. Znaczenie serwisów informacyjnych i programów publicystycznych w życiu codziennym telewidzów, czyli o towarzyskości i rytualności gatunków telewizyjnych; 5. Dziennikarstwo telewizyjne; 6. O płciowych różnicach w doświadczaniu telewizyjnych treści; 7. Telewizja prywatna versus publiczna; 8. O potrzebie info – rozrywki, czyli po co telewidzowi „Szkło kontaktowe”?; Podsumowanie; Bibliografia

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2008

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

brak

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Praca magisterska poświęcona codziennym praktykom medialnym związanym z oglądaniem telewizyjnych programów informacyjnych. Autor próbuje w niej odpowiedzieć zarówno na pytanie o miejsce i rolę praktyk medialnych w życiu codziennym, o ich uspołeczniające, jak i uwięziawiające role, jak i odtwarza kategorie, którymi posługują się widzowie programów informacyjnych podczas ich oceny. Autora interesują również czynniki różnicujące praktyki medialne, a także recepcja przez widzów nowych rodzajów programów telewizyjnych mieszczących się w obrębie tzw. info-rozrywki.

×

Citation

Citation style: