Object structure
Title:

"Dom jako miejsce naznaczone emocjonalnie. Próba identyfikacji emocjonalnego stosunku wobec mieszkania"

NumberOfPages:

169

Creator:

Małgorzata Kubacka, obecnie doktorantka w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu, ukończyła studia socjologiczne w tym instytucie w 2014 roku. Członkini zespołu Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

RelatedNames:

Rafał Drozdowski

Subject and Keywords:

dom ; mieszkanie ; emocje ; zamieszkiwanie ; pamięć ; wspomnienia ; doświadczenia chemiczne ; przeżycia ; praca emocjonalna ; codzienność ; trauma ; materialność ; kłótnie ; przemoc ; urządzanie ; remontowanie ; zmysły ; orientacja w przestrzeni ; nostalgia ; współlokatorzy

Temporal coverage:

Polska

Spatial coverage:

ca. 2013-2014

ResearchDomains:

dziedzina nauk społecznych ; socjologia ; socjologia codzienności ; socjologia zamieszkiwania ; socjologia emocji

ResearchProblems:

Jakie emocje przeważają w przestrzeni mieszkaniowej badanych w porównaniu do tego, jakie powinny być odczuwane? Jak jednostki doświadczają swojej przestrzeni mieszkaniowej, z jakimi emocjami oraz wspomnieniami się ona wiąże? Pod wpływem jakich czynników zmienia się emocjonalne nastawienie wobec własnego miejsca zamieszkiwania? Jak jednostki wytwarzają i modyfikują emocjonalną więź z przestrzenią mieszkalną?

SocialCategories:

Polacy

ResearchFields:

dom

Abstract:

Praca magisterska poświęcona jest próbie odtworzenia tego, jak jednostki doświadczają pod względem emocjonalnym własnej przestrzeni zamieszkiwania (domu, mieszkania), a zwłaszcza jak radzą sobie one z sytuacjami traumatycznymi, wyjątkowymi i jak przepracowują je emocjonalnie. Podstawą napisania pracy było 10 obszernych wywiadów swobodnych, wspomaganych technikami projekcyjnymi, które autorka przeprowadziła z osobami różnicującymi się pod względem istotnych cech społeczno-demograficznych i zamieszkujących w różnych częściach Polski.

Table of contents:

zawiera: Wstęp; Metodologia badań; Dom jako miejsce fizyczne i symboliczne; Strategie przejmowania kontroli nad przestrzenią mieszkania; Stany wyjątkowe; Podsumowanie; Bibliografia;

Object type:

praca magisterska

Language:

polski

Relation:

Dom jako miejsce naznaczone emocjonalnie. Próba identyfikacji emocjonalnego stosunku wobec mieszkania. Transkrypcje wywiadów

Next title:

Dom jako miejsce naznaczone emocjonalnie. Próba identyfikacji emocjonalnego stosunku wobec mieszkania. Transkrypcje wywiadów

Rights Management:

Publikacja podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zmianami. Elektroniczna wersja publikacji została przygotowana w zgodzie z brzmieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Publication date:

2014

Creation date:

2016

Actors with access rights:

Umowa o korzystanie z utworu (licencja niewyłączna) zawarta z właścicielem majątkowych praw autorskich

Anonymisation's scope:

pełna

Regulations, rules:

Regulamin repozytorium cyfrowego Archiwum Badań nad Życiem Codziennym, wraz z załącznikami (warunki licencji, wzór umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, polityka prywatności oraz wzór zawiadomienia o podejrzeniu naruszenia praw lub dóbr osobistych), dostępny pod adresem: http://archiwum.edu.pl/regulamin/; Regulamin repozytorium oraz dokumenty z nim związane (załączniki) odwołują się do: ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ze zmianami; ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ze zmianami; ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych ze zmianami

Digitisation:

Archiwum Badań nad Życiem Codziennym

Way of obtaining:

Osoba prywatna

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Digital object format:

application/pdf

ResearchInfo:

Badania zostały przeprowadzone w 2013 i 2014 roku w różnych częściach Polski, z osobami zróżnicownymi pod względem wieku, płci i wykształcenia. Podstawową techniką badawczą był wywiad swobodny, wspomagany jednak technikami projekcyjnymi.

×

Citation

Citation style: